ב"ה

לקט שיחות בעניני משיח וגאולה *

 

משיחת י"ט כסלו ה'תשי"ד

על כל אחד להתכונן לגאולה באופן המתאים

משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ח

"לא בחפזון תצאו"; לייקר כל רגע בגלות

משיחת י"א ניסן ה'תשכ"ב

עצם הפדיון מהגלות ואופן הפדיון ע"י בחי' "אב"!

ב' חלקים מהתוועדות ל"ג בעומר ה'תשל"ח

מצד אנושיות, צריך כ"א לעשות כל התלוי בו לזירוז הגאולה!

משיחת אור לט"ו בשבט ה'תשל"ט

גלות אמיתית מתחילה כשה"בן" מפסיק לחפש את ה"אב", אבל "עד מתי?!"

ג' חלקים משיחת זאת חנוכה ה'תשמ"א

נוסח השיר "ווי וואָנט משיח נאו"

משיחת ליל הושענא רבה ה'תשד"מ

הקב"ה מעלים מאתנו את התועלת באריכות הגלות כדי שנבקש את הגאולה באמת!

ב' חלקים משיחת פסח שני ה'תשד"מ

יש לתבוע מהקב"ה : עד מתי?!

משיחת ל"ג בעומר ה'תשד"מ בעת ה"תהלוכה"

"כל מקום שגלו שכינה עמהן"

י"ב תמוז ה'תשד"מ

"קער א וועלט היינט!!!

משיחת אור לז' מרחשון ה'תשמ"ו

"ו[הפרה] העשירית יעשה המשיח מהרה יגלה אמן כן יהי רצון"

משיחת פורים ה'תשמ"ז

מעתה מוטלת האחריות לזירוז הגאולה על כאו"א מישראל!

ב' חלקים משיחת ט"ז אדר ה'תשמ"ז ביחידות כללית

ההכנה של כאו"א לקראת הגאולה

ג' חלקים משיחת יום א' פ' צו, ב' ניסן ה'תשמ"ח

הצורך בהכרזת "יחי המלך"

משיחת אור לכ"ח ה'תנש"א

"איך גיב דאָס איבער יעדערן פון אייך און טוט אַלץ וואָס איר קענט און זעט אַראָפבריינגן משיח תיכף ומיד ממש"

 

* השיחות לוקטו מתוך השיחות שנשמעו במסגרת מבצע "השיחה היומית" העולמי בשנים האחרונות, ומובן שהוא לקט חלקי בלבד

מוגש ע"י מערכת מבצע "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

תגובות