ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
כ"ף מנחם-אב תשל"ו

 

תוכן השיחה

אותם גדולי ישראל שמשמם הביאו את ה"דין" ש"פיקוח-נפש דוחה שטחים" — הם אלו שאמרו ג"כ ‏שבנושאי שטחים ופיקוח-נפש צריכים להתייעץ רק עם המומחים בתחום — אנשי הצבא. שדעת אנשי ‏הצבא היא שאסור למסור שטחים! * אלו שמפרסמים משמם של אותם גדולי ישראל שמותר להחזיר ‏שטחים — הרי הם "מגלים פנים בתורה שלא כהלכה"!‏


האזן לשיחה

א. לא שמים לב כלל אשר מה שנלחמו כל הזמן, וגילו פנים בתורה שלא כהלכה, שמותר וצריך למסור שטחים, (שזה קשור בפיקוח-נפש וכו') היה כדי לישא-חן בעיני אלו שעד עכשיו גידפו אותם בגלל שהם אומרים "כחי ועוצם ידי וכו'" - אזי כעת המאורע שאירע באנטבה פעל שיפסיקו לדבר על-זה.

אפילו על אלו שעד עתה צעקו שמוכרחים למסור, (וכמה שיותר מוקדם, ולהעמיד בסכנה את כל המצב, העיקר להיפטר מהשטחים) - זה פעל שהפסיקו לדבר על מסירת חלקים מארץ ישראל לעמי-הארץ.

אחד מן הדרכים של "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה", הוא כאשר מספרים חצי דבר. שהרי הביאו בשם גדולי ישראל שפיקוח-נפש דוחה שטחים; שוכחים, אבל, להוסיף את סיום הדבר שבו מונחת כל ה"נקודה":

גדולי ישראל האמיתיים (לא אלו הרוצים למצוא-חן בעיני מישהו, שהם הרי אינם גדולים) אמרו, שמי צריך לומר אם זהו פיקוח-נפשות או לא - זהו המומחה לאותו עניין; כשם שבעניני בריאות המומחה הוא רופא, לא פוליטיקאי, על-דרך-זה בעניני בטחון המומחה הוא איש שלמד את זה, וזה המקצוע שלו, שחזקה שלא מרע אומנתו.

צריכים לשאול אצל מי שלמד עניני בטחון, ושבזה הי' כל מעיינו - מה יותר טוב לפיקוח-נפשות: החזקת השטחים או מסירת השטחים?

וכבר שאלו זאת, וכבר קיבלו את התשובה - שלא היה אפילו אחד מהמומחים לעניני בטחון שאמר שמסירת שטחים היא מעלה בפיקוח-נפשות; רובם ככולם - או כולם ממש - אמרו שאם ימסרו את השטח שליד תעלת-סואץ, או שימסרו את השטחים שלאחרי זה וכו', זה יעשה גרוע יותר בענינים של פיקוח-נפשות, וזה ידוע ומפורסם לכל.

ואפילו אלו שמדברים אודות מסירת שטחים, אומרים בפירוש שאף-על-פי שהמומחה לעניני בטחון אומר שזה יעשה יותר גרוע את מצב הצבא, וזה יקשה את ההגנה על כפר-חב"ד, ועל בני-ברק, ועל מאה-שערים, ועל חדרה, ועל עין-חרוד, ובכל מקום בו ישנם יהודים שצריכים להגן עליהם - אף-על-פי-כן, מכיון שצריכים להגיע ל"חסד לאומים חטאת", וצריכים לקבל כסף וכו', לכן צריכים לעשות יותר גרוע את מצב הבטחון, העיקר לקבל את הכסף שהוא תלוי ב"חסד לאומים חטאת" וכו'.

ואלו שאומרים ומדפיסים ומביאים את מה שגדולי ישראל אמרו - עושים את הגרוע שב"מגלה פנים בתורה שלא כהלכה": משמיטים את הסוף! זה שפיקוח-נפש דוחה שטחים - כולי עלמא לא פליגי; זה קודם ביאת משיח, וקודם "אתחלתא דגאולה", זהו עומק הגלות, וצריך להיות "ודרשו את שלום העיר גו'";

אבל לומר שאם היו מוותרים לערבים מאוגנדה על כל הדרישות הם היו מחזירים את היהודים חיים - זהו היפך הדין. שהרי ההלכה קובעת שאסור להאמין לגוי בכאלה ענינים, היות והוא אינו מסיח לפי תומו, שהרי הוא שונא ישראל, ויש לו חזקה בנוגע ליחסו לכל הדברים האלו, והם עצמם רמזו שאפילו אם יקיימו את כל התנאים, הם יחפשו תירוץ זה ותירוץ אחר וכו'.

ועד"ז בנוגע לשטחים: דבר ברור הוא שפיקוח-נפש דוחה שטחים, אבל שוכחים להוסיף שאין בזה חילוק אם השטח הוא ליד תל-אביב או שהשטח הוא בירושלים החדשה, שאת זה הוא לא הוסיף; הוא הביא את מה שגדולי ישראל אמרו, וקישר זאת עם השטחים - אבל גדולי ישראל אמרו זאת על כל מקום בכל כדור העולם, כולל גם ירושלים החדשה, ירושלים העתיקה וכו'!

אבל הקב"ה עזר שהמצב הוא שכל השטחים שלקחו לפני שש שנים - כולם הוסיפו בהגנה על כל היהודים הנמצאים ב"ארץ אשר גו' עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", וכאמור לעיל, שכל המומחים לעניני בטחון אמרו דבר ברור שמסירת שטחים מקשה (אינני רוצה להשתמש בביטויים שהם השתמשו - ביטויים הרבה יותר קשים מהביטוי "מקשה") על מצב הבטחון של כל היהודים הנמצאים בירושלים, בתל-אביב, בבני-ברק, בכפר-חב"ד וכו'.

הפסק-דין של גדולי ישראל הוא, שלא צריך לשאול אצל מי שמנהל משא-ומתן על "חסד לאומים חטאת" - צריכים לשאול אצל מי שהוא מומחה לעניני פיקוח-נפשות, שבעניין זה זהו (לא עניין של רפואה, אלא) עניין של בטחון.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM