ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
מוצאי ש"פ בשלח י"א שבט תשל"א

 

תוכן השיחה

מנסים לרמות את היהודים בארץ ישראל — שאין הם מסכימים למסירת חברון ויהודה ושומרון — אך ‏האמת היא, שמאחורי הפרגוד כבר החליטו לפני שנתיים, למסור את חברון והשטחים לערבים, ולכן גם-‏כעת, לא מתירים ליהודים להתיישב בשטחים הכבושים!‏


האזן לשיחה

א>. הנקודה בכל הענינים (בנוגע לגזירת "מיהו-יהודי") היא - שהתדברו ביניהם, שאפשר לרמות את היהודים, ואפשר לרמות את העולם, וגם את עצמם אפשר לרמות, וכך זה יכול להחזיק ימים ושנים, במילא יכולים לומר על גוי שהוא יהודי, יכולים לומר על גיור רפורמי שהוא גיור.

ועל-דרך-זה בנוגע להחזרת שטחים: "מרעישים" שייצאו מחברון, וכבר לפני שנתיים, הודיעו שהוחלט - אצל אלו שמחליטים בענינים האלה - שיחזירו את חברון, את השומרון, ועוד כמה וכמה שטחים לערבים. ויש להם הסכמה מבאי-כח הדת, אך כששאלו אותם על זה בפומבי, הם ענו שזה דברי הבל, ואינם "אוחזים" מהחזרת שטחים.

ואני טענתי מאחורי הפרגוד (בחשאי) - תבררו ויספרו לכם - שהטענה היחידה היתה, מדוע צריך לחוקק כזה חוק שליהודי אסור להתיישב בחברון?

ולאחר-מכן, כאשר נתנו את הרשיון לבנות 240 דירות מחוץ לחברון, שאלו: היתכן?! הרי כעת השטח יהי' מוכרח להשאר בידי יהודים? ומיד ענו בשם הממשלה, שיהודים יכולים לגור בין הערבים, אם הערבים יעשו שלום.

זאת אומרת במילים פשוטות (לא בלשון דיפלומטית), שאין קשר כלל, ואם יוחלט שצריכים להחזיר - יחזירו יחד עם ה-240 דירות!

מדברים כעת אודות זה בפומבי (לאחר שבשנתיים האחרונות התאפקתי, ורק מחיתי מאחורי הפרגוד), שאם רוצים לדעת את האמת - אזי עכשיו אנו נמצאים בכזה דור יתום, בחושך כפול ומכופל, שצריכים לחפש את-זה אצל הגויים: ובכן, כבר הודפס בעיתון לונדוני שהוחלט לתת 55 אחוז מהשטחים; ובנוגע לירושלים דנים אודות הנוסח, ולמרות שצריכים לדון מה יקבלו תמורת זה - המשא-ומתן מתנהל ללא דיון על כך.

בארץ ישראל עדיין לא הדפיסו זאת, אך אם הדפיסו זאת בלונדון - ידפיסו זאת, כנראה, גם בארץ ישראל; ואז, אותו אחד שצועק תמיד: היתכן?! ו"זה לא עלה על לב לעולם"! - ישאר כאילו לא אירע מאומה, ו"חכם יתקרי", ו"רבי יתקרי", ו"פוליטיקאי יתקרי", ו"מנהג ישראל יתקרי" מכל-שכן וקל-וחומר.

איי, הרי אתה עצמך אמרת - עשרים וארבע שעות קודם - שזה ענין שאין עליו מקום לשאלה (שאמירה זאת נאמרה כמה חודשים לאחר שהוחלט להחזיר 55 אחוז), זה הרי כל ההבדל בין אמת לשקר - זה לא שקר זה דיפלומטי'.

וזה דבר מבהיל - רוצים להעמיד חיי שלשה מליון יהודים כן ירבו בסכנה, ולהעלים מהם את האמת!...

ויהי רצון, שכל אלו ששותקים (שהם רבים בלי-עין-הרע, אינני רוצה לומר "כן ירבו") - יתחילו לצעוק; נעים יותר להתעסק עם אחד שעושה להכעיס מאשר עם אחד ששותק - כי עם השותק אי-אפשר להתחבר, כשהוא שותק, הוא אינו עושה דבר, ואינו אומר דבר - הוא מקשיב לטענות ואינו מגיב עליהם.

וכפי שהדין הוא בסנהדרין שמי שטוען כהמיעוט - הוא חלק מהסנהדרין, אך מי ששותק אינו נמנה במנין הסנהדרין. ואדרבה: הדין הוא (בנוגע לבית-דין של שבעים ואחד דיינים), שאם שבעים דיינים מזכים ואחד מחייב - זכאי; אך אם שבעים דיינים מזכים ואחד אומר "איני יודע" - אזי הוא אינו נמנה במנין הסנהדרין, וכל הדין מתבטל.

יתכן ששבעים דיינים יאמרו "זכאי", ודיין אחד יאמר שהוא אינו מהסנהדרין, הוא אינו שומע טענות, אינו יושב בדין, אינו פוסק, זה לא ענינו - לא עוזר הפסק-דין של השבעים ואחד; אבל כאשר שלשים וששה דיינים מזכים ושלשים וחמשה מחייבים - הוא זכאי בדין. היתכן?! - הרי שלשים וחמשה דיינים פסקו הפוך? אך זוהי סנהדרין ו"אחרי רבים להטות"; אבל בשעה ששבעים אומרים "זכאי" ואחד אינו אומר דעה אלא עומד מן הצד - אזי כל הפסק-דין בטל.

ויהי רצון, שמה"שותקים" יהיו "מדברים" - אפילו אם הם רוצים לדבר הפוך, "על הוי' ועל משיחו", היות וכאשר הם יהיו "מדברים" אז סוף-כל-סוף אולי יהי' אפשר להתקרב אליהם, ולהראות להם שהם צריכים להיות "מדברים" בצד הזכות.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM