ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
פורים תשל"ה

 

תוכן השיחה

הנסיון של העומדים בראש מפלגה — הוא לא קל, כפי שראו שמפלגה שחרטה על דגלה דת ותורה — ‏הנה, כשבאה לידי נסיון נכשלה, וגרמה לדבר שהוא היפך התורה * כנ"ל בבטחון הארץ — אותם אנשים ‏ספורים מוכנים להפקיר בטחון שלשה מליון יהודים, אף שזה יזיק למפלגתם!!‏


האזן לשיחה

נהי' כעת ענין של "מפלגה", וכפי שאמרתי כמה פעמים, זה לשון התורה "ארץ אוכלת יושבי'".

כאשר אחד נהי' מנהיג של מפלגה ועושה כל מעשיו ומשאו ומתנו בזה - באמונה, ואחרי-כן כשבאה לידו טובה שאינה רק טובת מפלגתו אלא נוגעת לציבור רחב יותר - זהו נסיון גדול, וצריך שיחשוב ויתבונן כיצד לפעול בזה לטובת הרבים מבלי להיות משוחד מטובת מפלגתו-הוא.

שכך קורה בארצינו - שכל ענין עובר דרך המפלגה. אחר-כך ישנם אנשים מהמפלגה שבחרו בהם והושיבו אותם על כסאות כדי שיפעלו לטובת הכלל, ו(מבלי הבט על כך שהרבה שנים נמצאים בנסיון הזה, הנה) עד עתה רובם לא יכלו להשתחרר מזה ולעמוד על מדת האמת - לוותר על טובת המפלגה בשביל טובת כל המפלגות.

והצער בזה הוא, שמצב זה אינו רק במפלגות המיוסדות על עניני חולין, אלא אף במפלגות המיוסדות (על-כל-פנים כפי שהן מכריזות) על דת ותורה.

כפי שאירע בחוזה הידוע עם "ילדי טהרן", ועם החוזה הידוע שהי' לאחרי-זה הנקרא בשם "מפתח" - שויתרו כל כמה וכמה מבני ישראל כדי שחלק מהם יגיע לרשותו, לרשות מפלגתו, שעל-ידי-זה יתוסף בעניני המפלגה.

לכתחילה סברו, שלפחות למפלגה זו תהי' תועלת מזה, אף-על-פי שעל-ידי-זה יהי' היזק לרבים, אך במשך השנים ראו שזה הזיק לדמות, ליציבות ולכבוד ויקר שיש למפלגה בתוך העם - מכיון שנודע שכדי להכניס שלשה ילדים לרשותם, הם ויתרו על שלשים ילדים, וכלל לא לחמו בשבילם, ועשו חוזה וכו' וכו'. ואין כאן המקום להאריך בזה.

ועל-דרך-זה למרבה הצער (כמדובר לעיל, כיון שהיום הוא פורים, אני מקווה שדיבורים אלו לא יזיקו לאף אחד, ואדרבה, יתכן שהם אף יעזרו למישהו [ועל-כל-פנים מידי ספק לא יצא]) ישנם ענינים הקשורים עם בטחון של שלשה מליון יהודים, ובדרך הטבע עד עתה מחליטים על ענינים אלו אנשים ספורים הקשורים עם מפלגות, ורחמנא-ליצלן הם לא יכולים עד עתה להשתחרר מהקשר המפלגתי ולהחליט מה טוב באמת לשלשה מליון יהודים, אף-על-פי ש(כפי הנראה) זה יזיק לאנשי המפלגה.

ויהי רצון, שמילים ספורות אלו יספיקו, היות והם עצמם יודעים מזה ואין צורך באריכות הביאור. אולם היות ונמצאים בעת רצון כזו שאפילו המן מודה שהברכות שייכות למרדכי, עד שנאמר "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", הכל הולך בדרך טובה - שזה גם ילך בדרך הטובה, שאלו שצריכים להחליט יסיחו דעתם לא רק מעצמם (שזהו דבר פשוט ומאי קא-משמע-לן?!) אלא אף מטובת מפלגתם, ויחשבו רק על טובת שלשה מליון יהודים, שהקב"ה ישמור עליהם והוא אכן ישמור עליהם - "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM