ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
א' דר"ח אייר תשמ"א

 

תוכן השיחה

מתרחשים בעולם מאורעות מוזרים — שמנהיגי מדינות לכאורה "נורמליים" — מתנהגים בפראות! * ‏שהסיבה לכך היא: ש"לב מלכים ושרים ביד ה'" * שזוהי גם הסיבה לכך, שאע"פ שלאחר מלחמת ששת-‏הימים הציעו לערבים הכל, הם לא הסכימו לקחת! * ואעפ"כ, ממשיכים להפציר בהם עד היום שיקחו ‏שטחים!‏


האזן לשיחה

א. מעמד ומצב העולם עתה הוא באופן כזה שמוכרחים שהקב"ה יתנהג עם כל אחד ואחד מישראל באופן ד"בעל-שם'סקע הנהגה", וכמדובר כמה פעמים אז די וועלט שאקלט זיך, ובדרך הטבע הנה בכל יום המצב נעשה גרוע יותר.

מתרחשים בעולם מאורעות שאף אחד לא היה יכול לשער שיהי' כך - "וסכסכתי מצרים במצרים", מצרים בישמעאל וכו', ו"מצפון תפתח גו'", וכיוצא-בזה.

אם היו לומדים תורה במקום לקרוא עיתונים, לא היה פיזור הנפש ובלבולים וכו' מענינים אלו, אבל מאחר שקוראים עיתונים, רואים שבכל יום נוסף עוד ענין היפך הטוב, שביום שלפניו לא היו יכולים לשער שכך תהי' התפתחות הענינים.

מדובר אודות אנשים ומנהיגי מדינות שיש להם ציור אדם, רמ"ח אברים ושס"ה גידים, וכאילו בדעת ידבר, ואעפ"כ, הנהגתם בפועל היא באופן פראי, לא באופן ד"ילכו מחיל אל חיל", אלא אדרבה, אין לך יום שלא מתחדשת בו אפשרות של מחלוקת ומריבה נוספות!

ורק בחסדו של הקב"ה - ש"לב מלכים ושרים ביד ה'" - מתנהלים הענינים למעלה מדרך הטבע!

ב. וכמדובר כמ"פ שתיכף לאחר מלחמת ששת-הימים, נמצאו "פחדנים" ששלחו שלוחים להודיע שמוכנים להחזיר את כל מה שכבשו, והקב"ה הראה נס שהגויים לא רצו לקבל.

וגם לאח"ז לא למדו מהצרות שנגרמו ע"י הנהגה כזו בעבר, וחזרו עוה"פ על אותה טעות - ע"י שחתמו על (הנייר שקראו לו) החוזה של "מחנה דוד", והתחילו להחזיר לצד שכנגד את הנשק החיוני ביותר, וללא כל תמורה! - חוץ מנייר חתום שאין לו כל ערך, וגם בנוגע לנייר זה גופא ישנם וויכוחים מהו הפירוש וכו'.

וכשבא בטענה - היתכן להחזיר את כל הענינים בשעה שרואים שהצד שכנגד לא מקיים את הבטחתו, ומתנהג באופן הפכי - הרי"ז כמו שמדברים אל הקיר!

ועדיין שולחים שליחים ומבקשים ומפצירים שיקחו עוד ענינים, כי אצלם העיקר שיוכלו לשבת ליד שולחן עגול, ולהכריז שזהו "שלום נצחי"!

בעבר הראה הקב"ה נס שהגויים לא רצו לקחת מלכתחילה>, בתקוה שעי"ז ילמדו איך צריכים להתנהג. אבל כנראה שזה לא הועיל מאומה, והחזירו לצד שכנגד 3/4 כמות מהשטחים, ורוצים להחזיר עוד רחמנא ליצלן - עד שהקב"ה (שבידו "לב מלכים ושרים") הראה דבר שאף אחד לא שיער: הצד שכנגד לא רוצה לקבל יותר, מאחר שרוצה לקבל את הכל.

ולעת-עתה יש עדיין חלקים ביד בני ישראל וצריך שיהי' "ובחרת בחיים" - לבחור את הדרך ע"פ הוראת "תורת חיים", שאסור להעמיד בסכנה את בני ישראל ע"י פעולה שתגרום ש"תפתח הארץ לפניהם" רח"ל!

וכל מה שחתמו נגד השו"ע - אין לזה ממשות כלל וכלל, מאחר שהקב"ה בעה"ב על כל העולם. ו"דבר אלקינו יקום לעד" (ומה שחתם - אין זה ברשותו, אלא שיש לו בחירה וכו').

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM