ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ו' תשרי תשמ"ג

 

תוכן השיחה

גם כאשר נמצאים בגלות, צריכים לשמור בתוקף על חלקי ארץ ישראל שניתנו מהקב"ה לעם ישראל * חלקי ‏א"י שעדיין לא ניתנו לעם ישראל, יוחזרו בביאת משיח * ע"י שינגנו "עוצו עצה ותופר" ייפעל שגם ‏ה"עקשנים" יתחילו להתנהג באופן של "דבר ה' זו הלכה"!‏


האזן לשיחה

א. ומתוך בריאות הגוף והנשמה הולכים באופן ד"קהל גדול", "שלימות העם", ביחד עם "שלימות התורה" - לארצנו הקדושה כפי שהיא בשלימותה - "שלימות הארץ".

וגם כאשר נמצאים עדיין בזמן הגלות [כפתגם הידוע: "לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל ולא בכחותינו אנו נשוב כו'"] - ישנו הענין ד"שלימות הארץ" ביחס לחלקי ארץ ישראל שניתנו כבר לבנ"י ע"י הקב"ה, בפרט שנתינתם לבנ"י היתה מתוך נסים גלויים, ולכן, חלקים אלו נשארים בשלימותם ביד בנ"י באופן ד"נחלת עולם", ומאחר שזוהי "מתנה" של מלך מלכי המלכים הקב"ה, צריכים להתייחס לזה בהתאם לכך!

וזאת יודעים גם אומות העולם - כפי שמסביר רש"י לילד בן חמש שנים, שכאשר יבואו אומות העולם ויטענו איזו טענה בקשר לארץ ישראל, צריכים לומר להם: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", "ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו", ו"כל הנותן בעין יפה נותן"!

ובנוגע לחלקי ארץ ישראל שעדיין לא ניתנו לבנ"י ע"י הקב"ה - ממתינים אנו לביאת משיח צדקנו, שאז יוחזרו לבנ"י כל חלקי ארץ ישראל - בדרכי נועם ובדרכי שלום, ומתוך שמחה וטוב לבב, כי משיח צדקנו "ילחם מלחמות ה' - ברוחניות - וינצח", וענין זה יומשך גם בגשמיות - בדרכי נועם ובדרכי שלום, באופן ד"ונתתי שלום בארץ"...
>...ב. בהמשך להמדובר לעיל אודות "שלימות הארץ" - הנה היות שלדאבוננו ישנם עדיין כמה "עקשנים" - אזי ינגנו עתה "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל", ולכן, בודאי שעקשנותם תתבטל, וגם הם יתנהגו ע"פ שו"ע - "דבר הוי' זו הלכה".

וע"י הענין ד"דבר הוי' זו הלכה" באים תיכף ומיד ל"דבר הוי' זה הקץ" - כמובן מסמיכות ב' ענינים אלו באותה סוגיא.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM