ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

תגובות  

פתח דבר

הננו מגישים בזה אוסף של (כמעט) כל שיחותיו בימות החול של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בין השנים ה'תש"ל – ה'תשמ"ו על הסכנה שבמסירת שטחי ארץ ישראל.

משך עשרות שנים, החל מהנצחון הגדול במלחמת ששת הימים, אז החלו להעלות את הרעיון הנורא של מסירת שטחי ארץ ישראל, כמעט ובכל התוועדות זעק הרבי לממשלת ישראל ולנוגעים בדבר לחדול מהדיבורים אודות מסירת שטחים. מעצם הדיבור — אמר הרבי — נגרמת סכנת-נפשות של ממש לתושבי ארץ ישראל. וזאת, משום שהערבים מפרשים את נכונות ארץ ישראל לנסיגה — ככניעה, דבר המתיר להם לפגוע ללא חשש ביהודים...

י' שבט תש"ל

האזן לשיחה (22:46 דקות)

 

פורים תש"ל (מוגה)

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (09:53 דקות)

לכל יהודי יש חלק ונחלה בארץ ישראל * ולכן, אם ביכלתו של יהודי לחוות דעה, שיאמרנה, כי אח"כ הוא ‏ישא באחריות לכך! * אמנם "כבשנו" את ארץ ישראל מידי הגויים, אך היא שייכת לנו עוד מברית-בין-‏הבתרים!‏ 

י"ט כסלו תשל"א

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (16:19 דקות)

כאשר מקיימים מצוה — וכמו"כ היפך המצוה — פעם אחר פעם, הרי"ז נעשה טבע — גם עתה, דהרדיפה ‏אחר אומות-העולם ש"יסכימו" לקחת שטחים מעם ישראל — נעשית ר"ל לטבע * רודפים אחרי הגוי ‏בתקוה למצוא-חן בעיניו, ולקבל ממנו "חיוך", במה מתבטא שכבשו את חברון? שלא מתירים ליהודים ‏להתיישב שם?! * לטענתם: מדוע מתערב אני בדברים "שלא שייכים לי" — המענה על כך: ארץ ישראל ‏שייכת לכל אחד ואחד מבני ישראל, וכשם כשאבר מסויים אינו תקין, כל הגוף כואב, כמו"כ בעניננו — על ‏כל אחד ואחד מעם ישראל בכל העולם, להקים זעקה על המתחולל בארץ ישראל!‏ 

מוצאי ש"פ בשלח י"א שבט תשל"א

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (09:01 דקות)

מנסים לרמות את היהודים בארץ ישראל — שאין הם מסכימים למסירת חברון ויהודה ושומרון — אך ‏האמת היא, שמאחורי הפרגוד כבר החליטו לפני שנתיים, למסור את חברון והשטחים לערבים, ולכן גם-‏כעת, לא מתירים ליהודים להתיישב בשטחים הכבושים!‏ 

כ' מר-חשון תשל"ה

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (16:01 דקות)

אין לשמוח מוקדם מידי על כך שהשרים מה"מפד"ל" שהרימו יד "על ה' ועל משיחו" התפטרו מכסאותיהם, ‏שהרי במוקדם או במאוחר — הם יחזרו לכסאות * ע"י תפקיד ה"שר בישראל" שבו הם מכהנים — הם ‏גורמים לחורבן יהדות ארץ ישראל: הן ב"מיהו יהודי" והן למסירת שטחים והפקרת הבטחון * הטענה גדולה ‏כלפי אלו שעבור בצע כסף שמקבלים משרים אלו, מוכנים להרים יד נגד "דבר ה' זו הלכה".‏ 

י"ט כסלו תשל"ה

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (03:55 דקות)

יש לחזק את כל המוסדות העוזרים והקשורים בארץ הקודש — ראי' על-כך מרבינו הזקן, שכותב במכתבו ‏שגאולתו באה בזכות עזרתו לארץ ישראל.‏ 

פורים תשל"ה

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (05:06 דקות)

הנסיון של העומדים בראש מפלגה — הוא לא קל, כפי שראו שמפלגה שחרטה על דגלה דת ותורה — ‏הנה, כשבאה לידי נסיון נכשלה, וגרמה לדבר שהוא היפך התורה * כנ"ל בבטחון הארץ — אותם אנשים ‏ספורים מוכנים להפקיר בטחון שלשה מליון יהודים, אף שזה יזיק למפלגתם!!‏ 

כ' אב תשל"ה

האזן לשיחה (12:01 דקות)

 

י"ט כסלו תשל"ו

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (41:51 דקות)

תכלית הכוונה הוא אמנם ה"שלום" — אך רק כשכהקדמה לזה ישנו ה"(ה') עוז". שההוראה מזה: שבכדי ‏שיהי' שלום עם הגוי, זהו רק כשמתנהגים אליו ב"עוז" וב"תוקף"!! * למרבה הצער, לא התנהגו ב"עוז" אלא ‏בפחד וב"רגש-נחיתות", שהתחילו ב"הסדר ביניים" עם המצרים, כשבה-בשעה — ה"דתיים" וה"רבנים" — ‏כבשו את פניהם בקרקע, ומזה השתלשל אח"כ רצח בחורי הישיבה הי"ד! * אעפ"כ, טוענת הממשלה ‏שרצח הבחורים נבע מכך שבאו"ם קיבלו החלטת גינוי נגד ישראל, אע"פ שפשוט ומובן ש"הסדר הביניים" ‏‏— הוא זה שגרם לרצח, שהרי ברור לכל שערפאת ימ"ש לא זקוק לאישור של האו"ם כדי לרצוח * עיקר ‏הבעי' הוא ב"צבועים" (כמאמר הגמ': "אמר לה ינאי . . אל תתייראי . . אלא מן הצבועין"), שכלפי-חוץ ‏מצהירים על נאמנות ו"אמונים" וכדו', אך לפועל — הם הדוחפים העיקריים למסירת ירושלים ושאר ‏השטחים!!!‏ 

י' שבט תשל"ו

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (24:30 דקות)

כשהגויים מדברים וקמים "על ה' ועל משיחו" — התגובה צריכה להיות שהיהודים ידברו על גדלות ה' ‏ומשיחו * שבעים רבנים שהם כנגד שבעים אומות — צריכים לפסוק דין ע"פ "תורת אמת" (שכשהגוי עומד ‏מול האמת — הוא נשבר) שארץ ישראל שייכת לעם ישראל!!‏ 

פורים תשל"ו

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (12:22 דקות)

רק כשמתנהגים בתוקף התורה — מצליחים. הראי' לכך מהסיפור שאירע בפורים עם השלוחים, שלמרות ‏כל המניעות והעיכובים מצד הערבים — עמדו על רצונם ליסוע לשכם ולזכות את החיילים שם במצוות ‏היום.‏ 

ליל א' דראש-חודש אייר תשל"ו

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (06:26 דקות)

כבר א"א לשמור בסוד את העובדה שנתנו רשות של הנפת דגל ירדן על הר-הבית. שאמנם אי"ז ענין של ‏פיקוח-נפש, אך זהו ביטוי לחוצפת הגוי ופחד היהודי * רק כשינהגו ע"פ תורה — יתקיים "(ה' עוז לעמו יתן ‏ה' יברך את עמו ב)שלום" — כפשוטו!‏ 

כ"ף מנחם-אב תשל"ו

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (07:23 דקות)

אותם גדולי ישראל שמשמם הביאו את ה"דין" ש"פיקוח-נפש דוחה שטחים" — הם אלו שאמרו ג"כ ‏שבנושאי שטחים ופיקוח-נפש צריכים להתייעץ רק עם המומחים בתחום — אנשי הצבא. שדעת אנשי ‏הצבא היא שאסור למסור שטחים! * אלו שמפרסמים משמם של אותם גדולי ישראל שמותר להחזיר ‏שטחים — הרי הם "מגלים פנים בתורה שלא כהלכה"!‏ 

י"ג תשרי תשל"ז

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (47:02 דקות)

כשיהודי נמצא במדינה כל-שהיא ומקיים שם את רצון הקב"ה — נעשה הוא בעל-הבית של אותה מדינה. ‏ממילא, יש ליהודי "יפוי-כח" להכריז בשם אותה מדינה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל!! * בעת נצחון ‏ישראל במלחמת ששת-הימים החמיצו שני דברים שהיום כבר קשה לתקן אותם: א) לא שינו "בניירות" ‏הרשמיים את הבעלות על הר-הבית, ועד היום רשום ב"ניירות" שהר-הבית שייכת לגוי; ב) גם במערת ‏המכפלה השאירו את ה"ניירות" מימות הטורקים, בהם רשום שהערבים הם הבעלים שם * הערבים ‏שמתעסקים איתם כעת, הם לא אותם ערבים שהתעסקו איתם לפני 30 שנה. את הערבים של היום לא ‏מענין כסף וכבוד * כאשר הולכים עם התורה, ע"י מתחזק בטחון היהודים בארץ הקודש, שהרי לצעירים יש ‏יותר כח בדרך הטבע, וכשיהודי הולך ע"פ התורה ש"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", הרי גם הוא נעשה ‏‏"צעיר" ואז יכול להתנהג ביתר בטחון.‏ 

אור ליום ועש"'ק פ' נח תשל"ז

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (07:19 דקות)

הגוי טוען "כבר יותר מאלף שנה מערת-המכפלה שייכת לנו" — משמע: שלפני האלף שנה, לא הייתה ‏לערבים שום שייכות למערת-המכפלה! * הצרה היא: שרב בישראל שיש לו "סמיכה" לרבנות הציע לחלק ‏את מערת המכפלה, אע"פ שהיא שייכת רק ליהודים!‏ 

אור ליום ועש"ק פ' במדבר ג' סיון תשל"ז

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (10:54 דקות)

לכל יהודי הן אם הוא דר בארץ ישראל והן בחוץ לארץ, יש חלק ובעלות על ארץ ישראל! * אומות-העולם ‏יודעים את האמת — שארץ ישראל שייכת ליהודים — צריך לשכנע רק את היהודים שאינם מאמינים בכך * ‏כשעומדים בתוקף בפני הגוי, ולא בושים לומר לו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל — הרי הוא מאמין בכך, ‏ומזה בא אח"כ שגם יקיימו מצוות בתוקף וללא שום בושה!!‏ 

י"ב תמוז תשל"ז

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (19:57 דקות)

להצהרה של האו"ם — שצריכים לוותר על חלקים מארץ הקודש — אין כל תוקף, וכאשר יעמדו נגדה בעוז, ‏הרי היא תתבטל!!! * המענה שצריכים לענות לאומות-העולם הוא: לומר להם רק את האמת והיא — רש"י ‏הראשון בתורה, וכשיאמרו להם זאת בפשטות ובבירור, ובמיוחד כיון שהם מאמינים בבורא עולם וב"בייבל" ‏‏— אזי הם יקבלו * כל הצרות באות מכך שנציג יהודי תמך והסכים בשם כל עם ישראל, כביכול, בהחלטה ‏הנוראה "242". מכיון שכיום, כשלא יסכימו למסירת שטחים — יאמרו נציגי האו"ם — הרי תמכתם ב-‏‏"242"?! * כשישנו מצב ההולך נגד "תורת אמת" ו"תורת חיים" — א"א להתחשב ב"דינא דמלכותא דינא" ‏וב"שלום העיר"!!!‏ 

כ' מנחם-אב תשל"ז

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (16:21 דקות)

הביאור ברש"י עה"פ "ארץ אשר ה' . . דורש אותה": שכל שמירת הקב"ה על הארצות האחרות באות בכח ‏ומזכות ארץ ישראל * מזה מובן גודל האחריות שיש ליהודי ארץ הקודש, שבזכותם שומר הקב"ה לא רק על ‏ארץ ישראל אלא על כל העולם * אי-לכך, לכל יהודי בעולם צריך להיות נוגע, המצב של ארץ ישראל!!‏ 

י"ג תשרי תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (11:50 דקות)

‏"שלימות הארץ, לא מתבטאת בכך שהוא מספר לכל את "כחי ועוצם ידי", כי אז גם הגוי יראה את "כחו ‏ועוצם ידו", אלא מתבטאת בזה שמיישבים את כל הארץ לגבולותיה, בשקט וללא כל הצהרות, אלא מעשה ‏בפועל!!!‏ 

מוצאי ש"פ בראשית, בחדרו, תשל"ח (מוגה)

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (06:17 דקות)

כיון שרש"י "בא לפרש פשוטו של מקרא" — מובן, שהרש"י הראשון בתורה פשוט וברור, ומובן גם לילד ‏קטן! * באם יענו זאת בתוקף לאומות-העולם — הרי"ז ישפיע על שריהם למעלה, שישפיעו זאת למטה, ‏שאומות-העולם יחליטו שארץ ישראל לגבולותיה שייכת לבנ"י..‏ 

מוצאי ש"פ לך-לך, בחדרו, תשל"ח (מוגה)

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (18:36 דקות)

גם המערערים על זכות ארץ ישראל לבני ישראל — יודעים בפנימיותם שארץ ישראל שייכת לעם ישראל * ‏בכדי להביא זאת לידי גילוי — נדרש ישוב של כל שטחי — וביחוד גבולות — ארץ ישראל * כאשר ילכו ‏בדרך זו — בשקט וללא פרסום — הרי אז, לא רק שאומות-העולם לא יתנגדו, אלא אף יסייעו לכך!‏ 

מוצאי ש"פ חיי-שרה, בחדרו, תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (03:04 דקות)

ה"אל תירא עבדי יעקב" מתבטא בכך שיישבו את כל גבולות ושטחי ארץ ישראל — שזוהי גם הדרך ‏ל"ונתתי שלום בארץ".‏ 

מוצאי ש"פ ויצא ט כסלו, בחדרו, תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (52:30 דקות)

ביקור סאדאת בארץ הקודש: מתחלק לב': א) מה עשה; ב) מדוע עשה זאת. יהודי צריך להתבונן במאורע ‏זה, וללמוד ממנו הוראה בעבודת ה' * ההוראה היא: "יש מנהיג לבירה זו", שעל-אף כל החשבונות, פעל ה' ‏ההיפך ממה שחשבו * פרט נוסף בביקור: אף שהיו עליו איומים ולחצים שאם יבקר באה"ק, יפסיקו לתת לו ‏נשק וכדו' — בכ"ז, לא התחשב בשום מדינה ועשה מה שהוא החליט, ודוקא החלטתו זו, היא שהפכה את ‏יחס המדינות כלפיו — לטובה * ההוראה הנלמדת מכך: כאשר ישנו ענין שמועיל לארץ הקודש — צריכים ‏לעמוד עליו בכל התוקף, ולא להתפעל משום לחץ — ודוקא שיטה זו היא שתועיל!! * גם אם סאדאת ידרוש ‏שימסרו שטחים לפלסטינים — צריכים לעמוד בתוקף ולדעת, שכל דרישותיו הן מן השפה ולחוץ -כי הרי ‏ודאי אינו רוצה בהתחזקותם * במלחמת יום-הכיפורים, הלכו שיטה של "כניעה ללחץ", ולא פתחו במלחמת-‏מנע — אף שידעו על כוונת מלחמה, ושיטה זו היא שהביאה לכל הקרבנות! * כשרב הולך לפסוק דין האם ‏מותר למסור שטחים מארץ ישראל — כדאי שיתבונן בלקחי העבר * כשם שכשיש חולה — צריכים ‏להתחשב רק בדעת רופא, כך בנושא של מסירת שטחים — צריכים להתחשב רק בדעת אנשי הבטחון! * ‏החשבונות שעל-ידי ויתורים ישיגו שלום הם חשבונות של "ספק" ו"שמא", משא"כ הסכנה שתצא מכך היא ‏בגדר "ודאי"!!!‏ 

אור לעשרה בטבת תשל"ח

האזן לשיחה (17:43 דקות)

כשיש מצור – ההכרח לחזק / שמירה על א"י בגשמיות ושור באמונה בה' * כל א"י "סמוכה לספר" והחובה ‏להגן * אין לכ"ז שייכות לאתחלתא דגאולה כי אם לחובת הגנה על בנ"י * צריך להראות לאויב ש(בנוסף ‏לתפילה ודורון) מוכנים גם למלחמה ועי"ז פועלים שלום * ע"י ויתור רק מפסידים / הוכחה ממלחמת יוהכ"פ ‏‏* דוקא עמידה בתוקף מטילה פחד ומביאה שלום – הפיכת המזיקים לאוהבים וידידים / ע"י לימוד התורה ‏באים להחלטה ועמידה הראוי'.‏ 

כ"ד טבת תשל"ח (מוגה)

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (42:13 דקות)

הוראת השו"ע — "הוי עז כנמר" — שכלפי הגוי צריכים לעמוד בעזות ובתוקף, ורק אז פועלים על הגוי מה ‏שרוצים! * בענין הנוגע לפיקוח-נפש של יהודים — "נכרים שצרו" — הפתרון הוא לא אמירת תהלים, אלא ‏‏— "יוצאים עליהם בכלי-זיין"!!! * פסק זה — הוא בדיוק כאותו פסק שצריכים להניח תפילין וכדו' * לאותם ‏יהודים שאעפ"כ סבורים שיש להתנהג בפני הגוי ב"רגש-נחיתות" — הראה הקב"ה שלש מלחמות, מה יצא ‏מהתנהגות ה"פחד" ו"רגש הנחיתות"!! * צריכים ללמוד הוראה מהנהגת אדמו"ר הזקן שנאסר עקב משלוח ‏כספים לארץ ישראל, שהיתה תחת שלטון הטורקים שעמדו במצב מלחמה עם רוסי', ובכ"ז לאחר שחרורו, ‏אמר שיש להמשיך ביתר-שאת בפעולות אלו!!!‏ 

מוצאי ש"פ וארא, מבה"ח שבט, בחדרו, תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (20:04 דקות)

אע"פ שעדיין "כבד לב פרעה" — מ"מ, צריכים לדעת שזהו משום ש"אני הכבדתי את לבו". ההוראה מכך ‏לזמנינו, שהסיבה לעקשנות המצרים, היא משום שה' מכביד את לבם * ההנהגה בפני הגוי צריכה להיות ‏‏— "בכלי-זיין", ועצם האחיזה ב"כלי-זיין" מבטלת את מציאות הגוי!‏ 

יו"ד שבט תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (12:58 דקות)

כשם שע"פ שולחן ערוך, כשיש חולה, הרי צריך לגשת לרופא מומחה — כך בנוגע למסירת שטחים — ‏צריכים לפנות למומחים — אנשי הצבא. ובודאי לא לעשות שיקולים "פוליטיים"! * בנוגע לפיקוח-נפש — ‏‏"הנשאל הרי זה מגונה", ממילא, רב לא צריך לחכות שישאלו אותו בענין זה — אלא הוא מיד צריך לפסוק ‏בזה!!!‏ 

ט"ו בשבט תשל"ח

האזן לשיחה (08:22 דקות)

ה' צריך לתת מנוחה ושחרור מכל הדברים המבלבלים כולל מהמצב באה"ק, וע"י שיהודי לומד תורה ומקיים ‏מצוות ועומד בתוקף, מתגלה האמת, שכל תוקף הגוי הוא רק מכל ש"אני הכבדתי את לבו" ואז מתהפך ‏למסייע. ‏ 

מוצאי ש"פ משפטים תשל"ח

האזן לשיחה (24:04 דקות)

כשעומדים בתוקף ע"פ התורה דוקא, אזי מטילים פחד על העולם וונהי' שלום בעולם, ומכאן: שבעניני פקו"נ ‏באה"ק צריך לעמוד בתוקף שלא להחזיר אפי' שעל אחד / וצריך ליישב את כל השטחים מה שיותר מוקדם, ‏ובשקט, ולא נוגע כלל ההתחייבויות – וזו הדרך לשלום! * פלא מדוע לא מפרסמים הפס"ד של "הכנסי' ‏הגדולה" המיוסד על "דבר ה' זו הלכה" וכל יהודי הושפע איכשהו מזה * גוי העושה ליהודי דבר שאינו ‏כדבעי – כעלה שכבר נתלש ממקום חיותו, "קול עלה נדף", ועל היהודי לעמוד כנגדו בתוקף, וליישב את כל ‏השטחים בבתי תורה תפלה, טהרה, וכל איחור בזה מזמין לחץ נוף, משא"כ לאחר שכבר יעשו מעשה / ‏עי"ז יפעלו שלום למעלה ולמטה, שיהפכו אוה"ע למסייעים.‏ 

פורים תשל"ח

האזן לשיחה (53:50 דקות)

הוראות מהמאורעות שב"צפון ארץ ישראל", שדוקא ע"י העמידה בתוקף ללא התפעלות מהעולם ועשי' ‏בזריזות הצליחו, ורק זו הדרך להצלחה ושלום ולחסכון בקרבנות וכך ההלכה * כבר ראו בעבר שע"י וויתור ‏מזמינים לחץ נוסף ואין לדבר סוף ונגרמים קרבנות. וכמו בכל שלשת המלחמות שהיו ולכן מריך – גם ‏הלאה – ללכת בכיוון זה: ליישב את כל הגבולות ולשמור על הביטחון וזריזות. והעיקר: לא להתפעל מהירא ‏ורך הלבב שבין היהודים, בפקו"נ צריך להתחשב אך ורק בדעת מומחי הצבא, חשבון דפקו"נ בלבד.‏ 

מוצאי ש"פ שמיני מבה"ח ניסן תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (22:23 דקות)

כולם יודעים שהחזרת שטחים מהגדה המערבית — היא סכנת נפשות כפשוטו, ולמרות זאת, לא מדברים ‏על-כך כלל, אלא מהו הפירוש של מסמך — "242"! * שמסמך זה (האומר שישראל מסכימה למסירת ‏שטחים) נחתם ע"י ישראל בגלל פחדם מהגוי — "קול עלה נדף"! * כשנמצאים במצב של פיקוח-נפש ‏צריכים לעזוב את כל הענינים הצדיים ולהתעסק בנושא העיקרי — שבעניננו: ישוב וסתימת כל הגבולות! * ‏הפחד מהגוי גדול כל-כך, עד שכבשו שטח מלבנון, שבתוכו היתה גם העיר צור, מעוזם של המחבלים, ‏השאירו את העיר בשלימותה — כיון שהי' לחץ מוושינגטון * והגדילו לעשות: שאת הטענה שטענו והוכיחו ‏בעבר בפני וושינגטון, שמסירת שטחים גורמת לפיקוח-נפש כפשוטו — כלל לא מעלים היום על סדר-היום! ‏‏* הצרה היא: שאת המסמך הנ"ל מביאים להצבעה בכנסת שמורכבת גם מנציגים ערבים! * השלום לא ‏ברשות אף-אחד, לא ברשות מצרים, ולא ברשות ערפאת ימ"ש!!‏ 

מוצאי ש"פ אחרי תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (10:32 דקות)

ישנו פסק-דין ברור שאפי' כשיש ספק-ספיקא שעכו"ם ילכדו את הארץ — יוצאים עליהם בכלי-זיין, כ"ש וק"ו ‏היום — שיש ידיעה ברורה, שהם רוצים לכבוש את הארץ — הרי ברור שיש לעמוד בתוקף ולא למסור אף ‏שעל!! * ובמיוחד עתה, שכל ערי ישראל הן בגדר "עיר הסמוכה לספר"!‏ 

מוצאי ש"פ אמור אור לי"ד אייר פסח שני תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (29:46 דקות)

מנסים לרמות את עם ישראל — שכשיעמדו באופן של "קומה זקופה", ירגיזו את הגוי — אי-לכך, הם ‏אומרים, מוכרחים למסור שטחים * למרות שהמומחה — הרמטכ"ל — אמר כמה פעמים שמסירת שטחים ‏מסכנת את בטחונם של מליוני יהודים! * כל תינוק יודע בפשטות, כשיתרפסו בפני הגוי — הוא ידרוש יותר! ‏‏* השכנוע שלהם בטובת "הסכם השלום" הוא: שארה"ב תספק נשק לישראל, אך הם לא מספרים שבה-‏בשעה, ארה"ב מספקת נשק גם למצרים ולמחבלים! * טעות כזו אירעה גם בעת כיבוש צור, שלא פגעו ‏במחבלים (ראה שיחת מוצש"פ שמיני ש.ז.) שכ"ז נובע מסיבה אחת ויחידה: הלחץ מאומות-העולם, שלכן ‏מובן מדוע אלו שבעבר התנגדו למסירת שטחים — כיום, הם אלו שמבצעים זאת! * הפתרון היחיד למניעת ‏הלחץ הוא, ישוב כל הגבולות של ארץ ישראל, שאז אומות-העולם יראו שנקבעו עובדות!!!‏ 

ל"ג בעומר תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (25:27 דקות)

כשהגויים באים בטענה שארץ ישראל שייכת להם, אין הם באים בטענה "שקרית", אלא -כדברי רש"י — ‏ארץ ישראל שייכת להם ע"פ צדק ויושר — "לסטים אתם" * המענה האמיתי לכך ע"פ תורה, הוא הרש"י ‏הראשון (בראשית א, א) * אע"פ שזהו המענה שהתורה מצווה לענות דוקא לאומות-העולם, בכ"ז זוהי ‏התשובה היחידה שמתביישים לענות להם! * יהודי בפולין או ברוסי' לא הי' מתבייש לענות בתוקף מענה ‏זה, רק בארץ ישראל — בה היהודים שולטים — חוששים לענות תשובה זו לגוי, שזהו מצד "רגש ‏הנחיתות" והפחד מהגוי!! * עד-כדי-כך, שישנם יהודים הסבורים שארץ ישראל גזולה היא בידינו, ולא-זו-‏בלבד — הם טוענים שארץ ישראל שייכת לגויים ע"פ היהדות!! * לא יתכן "שלום", המבוסס על גזל, ועל ‏סכנת חיי יהודים, ובמיוחד שמצרים אינה יכולה לקבוע עובדות לשאר מדינות ערב! * ולגלות זו, שאין ‏למעלה הימנה, קוראים "עצמאות"!!‏ 

מוצאי ש"פ בחוקותי תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (24:25 דקות)

בכל רגע ורגע שעומדים במצב של פחד מהגויים — זה מגביר את הלחץ עוד ועוד! * ראו זאת במוחש לגבי ‏צור, שפחדו לכבשה, וכעת רואים את התוצאות * כנ"ל, בנוגע ליישוב הגבולות, שבכל רגע שלא יישבו, ‏העמידו בסכנת נפשות כמה מבני ישראל! * אותם "מהרסייך ומחריבייך" שבזמן השואה אסרו ללחוץ על ‏נשיא ארה"ב שיפציץ את מחנות המוות, בטענת "אל תתגרה" — תלמידיהם כיום, מונעים בטחון יהודים ‏מטענה מגוחכת זו * כיון שעומדים במלחמה, ואין פנאי לחנך את "הירא ורך הלבב" שיפסיק לפחד — ‏הפתרון היחיד לאותם פחדנים הוא: "הכבדו ושבו בבתיכם"!!‏ 

מוצאי ש"פ בלק, שבעה-עשר בתמוז (נדחה) תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (11:29 דקות)

בגלל אותם מספר אנשים בעלי "רגש-נחיתות" שהודיעו לוושינגטון שמוכנים למסור שטחים — התעכבה ‏הגאולה!!! * במקום לנצל את התוקף שקיבלו מהקב"ה בשביל "אל יבוש מפני המלעיגים" — מנצלים אותו ‏להחליש יהודים אחרים! * אל לו ליהודי להחלש, להתבייש ולהתבטל בפני הגוי אע"פ שהגוי לוחץ עליו, ‏מכיון שנמצאת בו נפש האלוקית שהיא לא יכולה להתבטל אף פעם בפני גוי * רק כשיישבו את הגבולות ‏יתבטל הלחץ על מסירת שטחים!‏ 

אור ליום ועש"ק פ' ואתחנן תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (03:52 דקות)

כעת כבר צועקים כולם: למה לא יישבו את השטחים (הגבולות) שנכבשו בתשכ"ז * אלו הצועקים זאת ‏צריכים לומר ללא כל בושה: ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לנצח!!‏ 

כ"ף מנחם-אב תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (08:22 דקות)

מכיון שכעת שאלת הבעלות על ארץ ישראל היא שאלה של פיקוח נפש כפשוטו(!) לכן — ע"מ להטיל ‏‏"אימה ופחד" — צריכים לצאת ב"כלי-זיין"!! * אותו רב שפוסק שמצד פיקוח-נפש אסור להרגיז את הגוי — ‏שיארוז את מזוודותיו ויסע לחוץ לארץ!! * צריך ללמוד את ההלכה בסי' שכ"ט כפשוטה, ללא שום פשרות!!!‏ 

מוצאי ש"פ ראה, אדר"ח אלול תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (29:59 דקות)

בארץ ערבית מצפון לארץ ישראל טובחים אנשים מידי יום ביומו — שמזה ראי' שא"א לסמוך על שום ‏הבטחות, כאשר מדינה מסויימת רוצה ארץ זו עבורה! * וכ"ש וק"ו לעניננו — שהערבים טוענים "לנו ‏הארץ", ובמילא, א"א לסמוך על שום הבטחה שלהם על "שלום" וכדו' * אע"פ שהיו כמה-וכמה הזדמנויות ‏להושיב יהודים בשטחים השוממים, מ"מ לא עושים זאת מהטענה ד"אל תתגרה בגוי קטן" * ע"פ טבע, גם ‏האנשי בטחון הספורים — ששומרים על השטחים דיהודה ושומרון בהם מתגוררים ערבים — אין ביכולתם ‏למצוא נשק ומחבלים, כ"ש וק"ו שאותם ערבים שלהם רוצים למסור את השליטה הבטחונית על שטחים אלו ‏‏— לא יחפשו ויעצרו מחבלים, וזאת רק בלשון המעטה!! * כל האנשי-צבא שמשרתים כעת — אומרים כך * ‏ולא זו בלבד, אלא בפגישה רוצים לדבר עם הערבים בלשון רכה — כיצד אפשר לדבר על ענינים שנוגעים ‏לבטחון שלשה מליון יהודים ב"לשון רכה", ובמיוחד שהם אומרים בפירוש שאינם באים "על עסקי תבן וקש" ‏אלא השטח שייך להם?! * ניתוח אין עושים בשלבים, היינו, חתך קטן ולאחר זמן חתך נוסף וכן הלאה — ‏עד שיוציאו את הגידול וכדו', אלא עושים אותו בבת-אחת. כמו"כ בנוגע לבטחון הארץ — צריכים להוציא ‏בבת-אחת את כל המחבלים מהשטחים וממילא יהיה שקט * צריכים לשמוע לדעתם של אנשי-הצבא שאם ‏יוותרו אפי' על משהו פעוט — הרי אז "תהיה הארץ נוחה ליכבש לפניהם"!‏ 

בעת ביקור האדמו"ר מגור זצ"ל, ט' אלול תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (04:46 דקות)

כאשר יודעים מפס"ד השו"ע יש לפרסם זאת ובתוקף – נחיצות "קול קורא" מהאדמו"רים ורבנים אודות ‏שלימות הארץ! * צריך להבטיח ש"אל יימס לבב אחיו כלבבו"!‏ 

ח"י אלול תשל"ח

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (22:51 דקות)

איסור מסירת שטחים הוא הן מצד ההלכה — "לא תחנם" וכדו', והן מצד שזהו פיקוח-נפש כפשוטו * רק ‏כשמתנהגים ע"פ תורה נהי' שלום אמיתי, שמביא לשקט בכל העולם * בימים אלו היתה אסיפה ב"קעמפ-‏דיווייד" בה דנו על מסירת שטחים: מוכנים למסור שטחים לאחד שקיבלו ממנו הבטחה בעל-פה, ומי יודע ‏כמה זמן יחזיק בה, ובכלל כמה זמן יחזיק על הכסא. ואף על הערבויות שארה"ב וכדו' נותנים, א"א לסמוך, ‏שראו בעבר שערבויות אלו הסתיימו ב"עורבא פרח" * כשמוסרים את ההנהלה האזרחית בשטחים ‏לערבים, הרי אנו קושרים לעצמנו את הידיים * כתבו וחתמו שמוסרים את כל השטחים כולל חברון ‏וירושלים, ועוד אומרים שהשיגו עי"ז "שלום" * חוזרים על אותה טעות שעשו במלחמת ששת-הימים ‏ובמלחמת יום-הכיפורים. ויה"ר שכשם שאז עשה ה' נס והערבים לא הסכימו לקחת — יהי' גם עתה!‏ 

ליל כ"ט אלול תשל"ח

האזן לשיחה (10:42 דקות)

כל יהודי "מלומד בנסים" ואין לו להתפעל מהנהגת ומיצרי העולם, ומכיון שזהו טבעו, הרי כאשר מתנהג ‏להיפך – אי ןזה "הוא", זהו רק ענין חיצוני וזר אצלו, אבל האמת יא שעליוט לעמוד בתוקף, ואז, כפי שראו, ‏זה יבטל את הבלבולים של העולם.‏ 

מוצאי ש"פ האזינו י"ג תשרי תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (45:09 דקות)

ע"פ שו"ע כשיש מצב של פיקוח-נפש — אסור למסור אף שעל מארץ ישראל, ופלא שישנם הפוסקים פס"ד ‏שפיקוח-נפש דוחה שטחים, שעצם פסק זה הוא פיקוח-נפש! * רב צריך להתייעץ עם מומחה בטחון קודם ‏שהוא פוסק שמותר למסור שטחים * ישנם שני חשבונות: חשבון צבאי — האומר שאסור למסור שטחים, ‏וחשבון מדיני — המתיר למסור שטחים, וכשיש מצב של פיקוח-נפש אסור לערב את החשבון המדיני * כך ‏אירע שעות ספורות קודם פרוץ מלחמת יום-הכיפורים: מצד החשבון הצבאי — רצו לגייס את אנשי ‏המילואים, אבל מצד החשבון המדיני — קרי: פחד מארצות-הברית (שמא לא תשלח נשק) — לא רצו לגייס ‏את כוחות המילואים. שההתחשבות בחשבון המדיני בשעתו, היא שהביאה לריבוי הקרבנות!! בפועל ראו, ‏שבמשך כל המלחמה, לא היו זקוקים כלל לנשק שארה"ב שלחה * ואף-על-פי-כן מטעים רב, שהחשבון ‏המדיני עדיף על פני הצבאי (ו"אל תתגרה בגוי קטן"), וממילא צריכים למסור שטחים * ב"קעמפ-דייוויד", ‏היחידים שלא עמדו על דעתם בתוקף, אלא התרפסו בפני הגוי — היו נציגי ישראל * עדיין לא מסרו את ‏השטחים בפועל, ויש אפשרות להתחרט * כשיתחרטו מההחלטה למסור שטחים, תראה ארה"ב שיש לה ‏עסק עם מדינה תקיפה — וממילא תפעל להסכם-שלום בין ישראל למצרים ללא מסירת שטחים, כי הרי ‏ארה"ב מתוקף תפקידה חייבת להשיג "הסכם-שלום" * כשלא עומדים בתוקף בנוגע ל"גדה המערבית" — ‏הנה אח"כ גם בנוגע לירושלים לא יוכלו לעמוד בתוקף, אלא אם יעשה הקב"ה נס * הטוענים שאין נותנים ‏לערבים מדינה אלא "אוטונומיה" — צריכים לדעת: שמאוטונומיה תצא "מדינה פלשתינית"!!! * מצרים רוצה ‏שלום בכל מקרה, כי רק כך תקבל סיוע מארה"ב — א"כ, כשיעמדו בתוקף יוכלו להשיג שלום תמורת שלום ‏ולא תמורת שטחים!‏ 

מוצאי ש"פ בראשית תשל"ט

האזן לשיחה (37:31 דקות)

 

מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט

האזן לשיחה (1:02:59 דקות)

מובא במדרש שמערת המכפלה הוא א' מג' מקומות "שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר ‏גזולים הן בידכם, ואלו הן: מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף מערת המכפלה...", ועכ"ז רואים ‏היום דבר פלא שההתנגדות הכי קשה של אוה"ע היא דוקא בנוגע ג' מקומות אלו, וזה בא מרגש הנחיתות ‏כלפי אוה"ע והרצון להדמות אליהם וכו'. ועוד.‏ 

י"ט כסלו תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (47:20 דקות)

הדרך היחידה לשלום — היא כשעושים שלום ע"פ תורה, שמצב זה הוא בכל מקום ובכל זמן! * ישנו פס"ד ‏ברור בתורה (שצריך לחזור עליו בלי סוף — עד שיובן): "נכרים שצרו . . יוצאים עליהם בכלי-זיין שמא ‏תפתח הארץ לפניהם", וכ"ש וק"ו שאסור ליהודי להציע לגוי לפתוח בפניו את הארץ! * "מכלל הן אתה ‏שומע לאו". היינו, שאם לא עושים שלום ע"פ תורה — לא רק שזה לא יועיל — אלא זה יזיק! * ענינו של ‏‏"דיפלומט" הוא שקר — ממילא כאשר חותם על נייר — אין הוא מקיים את מה שחתם, כי בא השטר השני ‏וביטל את הראשון. אף-על-פי-כן הערבים שיכולים להפר התחייבות חתומה וה"דיפלומטים" "יבינו" אותם ‏‏— מ"מ, אין הם חותמים עד שיקבלו הכל * מעלימים מעם ישראל, שמאותם מקומות שמתכננים למסור ‏לערבים, ישנם כו"כ שדות תעופה, ואף הוציאו משם את כל הנשק! * רוצים לתת לערבים "אוטונומיה", ‏ונשק ע"מ להלחם במחבלים, הרי ברור שנשק זה יופנה לעברנו!!! * מרמים את העם, שלאחר שיתנו ‏לערבים אוטונומיה בעיר העתיקה — יהודים יוכלו לשבת שם, אע"פ שכעת עוד קודם האוטונומיה רואים ‏מה קורה שם, כ"ש שלאחר האוטונומיה, לא יוכלו יהודים לשבת שם! * כשהערבי רואה שהיהודים רפויים ‏הרי"ז גורם לו לדרוש עוד ועוד דברים — מוכרחים לעמוד בתוקף! * "תוקף" אין פירושו דיבורים, אלא ‏מעשים — בניה, התיישבות והתרחבות * גם על ההתחייבויות א"א לסמוך — שהרי ראו מה אירע במדינת ‏טייואן, שארה"ב ביטלה בין רגע, את כל ההתחייבויות כלפיה. שמאורע זה אירע כעת בהשגחה פרטית ‏ולרמז ליהודים מה סופן של "התחייבויות" * העצה היחידה לבטל את כל הלחצים מצד אומות-העולם: ‏לקשור לעצמם את הידיים וליישב בתוך לילה אחד את כל הגבולות (השטחים) [כפי שעשו בזמן האנגלים] ‏באלפי יהודים, שממעשה זה אין דרך חזרה, ובמילא יבוטלו כל הלחצים! * כל יום שעובר מפחית את הסיכוי ‏לכך, לכן יש להזדרז בזה.‏ 

מוצאי ש"פ מקץ תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (13:03 דקות)

עוד לפני שנתנו לערבים אוטונומיה וחתמו על ה"ניירות" — כבר הגבילו כניסת יהודים למערת-המכפלה, ‏וכשבאים לדיבורים על מסירת שטחים, הנה אז דרשו הערבים שיורידו שעות נוספות מכניסת היהודים * ‏מזה משתלשל אח"כ שרוצים למסור חלקים מארץ ישראל * כיום כל ילד מיידה אבנים ללא חשש בשוטרים ‏ובחיילי צה"ל, מעשה שלפני שנתיים רעדו הערבים לעשותו * כל הנ"ל הוא מצד הפחד ו"רגש הנחיתות" ‏מהגוי!‏ 

מוצאי ש"פ תצוה תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (29:40 דקות)

אותם אנשים שהשתמשו בכל הדרכים והאמצעים לחוקק את החוק האומלל — "מיהו יהודי" — עושים ‏היום את כל מה שביכלתם לקרוע חלקים מארץ הקודש! * מאז ששלחו את אותם שלוחים לאחר מלחמת ‏ששת-הימים בהצעת מסירת שטחים — עולה ומתגבר הלחץ — מזמן לזמן — עד היום(!) שימסרו ‏שטחים, דבר המקשה על שמירתה של ארץ ישראל * הצרה היא: שהולכים לשאול ע"ד מסירת שטחים אצל ‏אותם רבנים שקיבלו "שוחד" * אע"פ שזה כבר קרה יותר מג' פעמים — מ"מ אסור שתהי' מזה "חזקה"!‏ 

פורים תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (31:14 דקות)

כל ההחלטות שהחליטו על מסירת שטחים — לא יהיה בהם ממש, שהרי הם נחתמו בסמיכות לימי הפורים ‏‏* שיהי' "עוצו עצה ותופר" ש"הפרה" עוקרת את הדבר מעיקרו * ממשלת ישראל צריכים ללמוד מהנהגת ‏מרדכי ש"לא יכרע ולא ישתחווה" — שמזה השתלשל אח"כ שקיבל את "בית המן" מידי אחשוורוש!!! * כל ‏עוד נמצאים בגלות הרי בדרך הטבע — זקוקים לנפט, ולכן א"א למסור את סיני, ולסמוך על הבטחות ‏שיקבלו נפט מ"ערב-הסעודית"! * אותו אחד שהיה מעורב בפרשת "ילדי טהרן" — הוא זה שהיום מכריז ‏שישראל אינה זקוקה לנפט, ובכך גורם לפיקוח-נפש כפשוטו!! * הדרך לבטל את כל הגזירות — כשיעמדו ‏באופן של "לא יכרע ולא ישתחווה"!‏ 

מוצאי ש"פ תשא פ' פרה תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (45:09 דקות)

סבורים שכשתהי' האוטונומיה — יהיו הערבים מוגבלים, אך האמת היא: שכבר עתה -עוד קודם ‏האוטונומיה — מכים הערבים אנשי-צבא בירושלים העתיקה, וא"כ כשתהיה אוטונומיה — כלל לא יוכלו ‏להגביל אותם * בתחילה אמרו שידברו על "אוטונומיה" רק לאחר שיעברו חמש שנים — אך לפועל זה יורד ‏לשנה * מתנחמים שיקבלו עבור ה"אוטונומיה" — כסף מארה"ב, אך לא מפרסמים שגם הערבים הדרים ‏בגבול — יקבלו גם את אותו סכום, ואף יותר! * בתחילה אמרו שיתנו לערבים רק "משטר אזרחי" — אך ‏לאחמ"כ זה התפתח ל"אוטונומיה", ומי יודע מה עוד?! * נסיגת ישראל מתחילה דוקא מהמקום בו נמצאים ‏בארות הנפט. הדבר היחיד שמצרים הסכימה לתת לישראל, שכשישראל תצטרך נפט — אזי מצרים ‏‏"תסכים" "למכור" לה נפט! * גם בנוגע לתעלת סואץ: כל זמן שישראל עמדה שם בתוקף — מצרים כלל לא ‏חשבה על התעלה, אך ברגע שישראל ברחה משם — מצרים כבשה את-זה! * הבטיחו לתת לישראל נפט ‏מערב-הסעודית — אך ערב-הסעודית כלל לא הסכימה לכך, בה-בעת שידוע עד כמה מדינה זאת היא "לא ‏נורמלית" * מסרו את אבו-רודס, כעת מוסרים את סיני — והכל תמורת הבטחות "מפוקפקות" שיקבלו נשק ‏וכסף, ומעלימים שגם למצרים יתנו נשק וכסף פי-עשרה מישראל. וישראל אף תומכת במהלך הזה! * קודם ‏שהחליטו מהי "אוטונומיה" — כבר הסכימו ל"אוטונומיה", שזהו "רגש-נחיתות, הגדול ביותר שיכול להיות! ‏‏* ה"ויתור" שמצרים מוותרים הוא — שיסכימו לקחת מה שנותנים להם (ולא יותר)!‏ 

מוצאי ש"פ ויקהל-פקודי מבה"ח ניסן תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (29:23 דקות)

הנהגת מרדכי היתה שלא רק שלא הודה בעבודה-זרה, אלא אף כפר בה, ללא שום פחד!!! * הקשיים לא ‏נגרמים ע"י הגויים — אלא הם באים מהיהודים שבמקום להתנהג כ"עם חכם ונבון" — הם מתנהגים ‏כ"הירא ורך הלבב" — מלאי "רגשי-נחיתות" * היתה פעם אחת, בה "נכשלו" ואמרו את האמת בתוקף, ‏שירושלים וכל השטחים שייכים ליהודים, ואכן זה פעל והפסיקו ללחוץ עליהם! * המנצחת והמורווחת ‏היחידה מכל "הסכם-השלום" — היא מצרים, שבכל המשא-ומתן היא רק מקבלת ולא נותנת מאומה! * לזה ‏שטוענים שארה"ב תפקח על ה"הסכם" — הרי ראו במדינות אחרות שארה"ב התחייבה, ולאחמ"כ לא ‏פעלה כלום לשמירת הסדר.‏ 

מוצאי ש"פ במדבר מבה"ח וער"ח סיון תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (1:29:47 דקות)

אע"פ שלכאורה אין שום תועלת במחאות — מ"מ, יש ציווי התורה "הוכח תוכח", ובמיוחד ע"פ מדרשי ‏חז"ל, שאמנם בשעת מעשה לא נראה שפעל — אך לאחר זמן ניכרת פעולתו * שעד"ז הוא בדבר המחאה ‏על "הסכם השלום", ששמחים על-כך שהוא נחתם, אף שהיו צריכים לקבוע תענית באותו יום * כשאדם ‏עושה חטא, הוא יודע שפגם, אך הם, חושבים שעשו מצוה, וכלל אינם מודעים לכך שחטאו! * "שלום" ‏פירושו שיש שני צדדים, אך יש רק צד אחד בלבד, מאחר שהצד השני אינו נותן מאומה! * שכך נעשה ‏במשך שנתיים רצופות: צד אחד נותן ללא הרף, ואילו הצד השני אינו נותן כלום!!! * הסיבה שהשו"ע פוסק ‏כ"כ בתוקף על עיר הסמוכה לספר, הוא משום שאם נותנים א"א להתחרט, וכאן נתנו מספר רב של שטחים ‏וא"א להתחרט על-כך!!! * אותם אלה, עשו מעשה נוסף שא"א להתחרט ממנו, והוא, שחרור שבעים ‏מחבלים רוצחים כנגד יהודי אחד * המשותף לשני נושאים אלו: שאם היו עומדים בתוקף, היו מצליחים ‏לפעול הענין ללא ההקרבה! * את הצבא — שצריך להתעסק בבטחון הארץ — העסיקו ב"חגיגות השלום"! ‏‏* שכל הנ"ל (ההליכה נגד פסק השו"ע) מעמיד מליוני יהודים בפיקוח-נפשות ממש! * כשביקשו מהם לגייס ‏צבא עבור מלחמה אמרו, שזהו פיקוח-נפש ואסור לסכן יהודים, אבל השאלה היא: הרי גם בשו"ע כתוב ‏שאסור למסור שטחים מצד פיקוח-נפש וכיצד עשיתם זאת?! * כיצד אפשר לומר שחלק מהמלחמה היא ‏נשיאת-חן בעיני הגוי, הרי במלחמת-יום-כיפור היתה ה"נשיאת-חן" וההתחשבות הכי גדולה בפני הגוי, וגם ‏מספר הקרבנות הגדול ביותר מכל המלחמות יחדיו!!! * ומגדילים לעשות: שבדיבור, אומרים שיישבו את ‏השטחים וכו', אבל במעשה עושים בדיוק להיפך. והגוי רואה ושומע זאת!!! * הנקמה שנוקמים בי על ‏מחאתי, היא מניעת משכורת ממלמד תשב"ר במוסד חבד"י, מילא אני, אבל המלמד, מה הוא אשם?! * ‏הנהגה זו היא: "כל המרחם על אכזרים (המחבלים והרוצחים הערבים) סופו שיתאכזר לרחמנים (מלמדי ‏תשב"ר)!!!‏ 

י"ג תמוז תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (34:21 דקות)

‏"שלום" ישנו כשיש שני צדדים, אך ב"שלום" עם מצרים, יש רק צד אחד שנותן ונותן ללא הרף, ואילו הצד ‏שכנגד אינו נותן מאומה! * על הטעות שהיתה במלחמת-יום-הכיפורים — חוזרים גם עתה — שאז אמרו ‏אנשי הבטחון, שיש לגייס את כל אנשי המילואים, כיון שעומדת לפרוץ מלחמה — אך ה"פחדנים" — "ירא ‏ורך הלבב" — פחדו מהגוי, וראו את התוצאות המרות מכך! * אותם אלה שבכ"ז ניסו למחות על החזרת ‏הנפט וכו' — הושתקו או הורדו מכסאותיהם * שלשה פעמים ברציפות ראו שדרך זו אינה מובילה לשלום ‏‏— ובכ"ז הולכים כעת בדרך זו! * רב שמחכה שישאלו אותו בנוגע לשלימות הארץ הרי — "הנשאל הרי זה ‏מגונה" — אלא הרב צריך לצאת בפסק-דין ברור עוד קודם ששואלים אותו!! * בפיקוח-נפש אסור לשתוק. ‏כשם שא"א להיות כ"חגבים" בנוגע לגויים, כך א"א להיות כ"חגבים" כשצריכים לפסוק פס"ד בנוגע לפיקוח-‏נפש!!‏ 

ט"ו תמוז תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (21:33 דקות)

מילא מי שמקבל שוחד, מובן מדוע הוא מבליג כשיש פיקוח-נפש, אך מי שאינו מקבל שוחד — מדוע הוא ‏מבליג?! * לא רק שזהו פסק מפורש בשו"ע — הנה זוהי גם טעות שחזרו עליה שלש פעמים: פעם ראשונה ‏‏— במפרץ סואץ; הפעם השני' — במלחמת ששת-הימים; והפעם השלישית — במלחמת יום-הכיפורים. ‏ואעפ"כ, חוזרים על טעות זו פעם רביעית, אע"פ שיודעים בבירור שלא יצא מזה, לא שלום, לא שקט ולא ‏בטחון!!! * ולמרות כל זאת, ישנו יהודי שטוען שכיון שאותה מפלגה תביא קצת כסף ליהדות — הרי צריך ‏לתמוך בה, אף שהם אומרים שצריך "לפתוח את הארץ בפניהם"!!! * ואותם אלו שמקבלים שוחד, ‏משכנעים ופוסקים שצריך להחזיר שטחים, ואף אומרים שזהו "הישג דתי" — כיצד אפשר לומר "הישג ‏דתי" על פעולה שמעמידה בסכנה מליוני יהודים?!! * אותם "רבנים" צריכים ללמוד ממשה רבינו, שכשבא ‏לפסוק דין, כשהי' אפי' צל של צילו של שוחד — הוא עזב דין זה מיד!!‏ 

מוצאי ש"פ מטות-מסעי תשל"ט

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (15:01 דקות)

אותה מפלגה "דתית" שמחפה ותומכת במסירת שטחים, ואף אנשיה לא מהססים להפסיק לתמוך בישיבות ‏שאינם מצייתים להם צריכים לדעת שיש יום הדין — יום הבחירות, שאז הציבור יתחשבן אתם! שהרי ‏מבי"ד של מעלה הם כלל לא פוחדים! * כעת אין את האומץ לאף אחד להוריד מ"כסאותיהם" ולפטר ‏מהמפלגה את אותם נציגים דתיים! * כשהגיעו אותם הנציגים לרבנים שלהם, ע"מ שיפסקו שמותר להחזיר ‏את הנפט — הציגו בפניהם עובדה כלל לא נכונה — עד שאפי' זה לא בגדר של "טענו חטים והודה לו ‏בשעורים"!!‏ 

ט"ו באב תשל"ט

האזן לשיחה (02:25 דקות)

 

כ' אב תשל"ט

האזן לשיחה (09:39 דקות)

 

ד' אלול תשל"ט (מוגה)

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (08:35 דקות)

ישנם יהודים הסבורים שאפשר לערער ח"ו על "שלימות הארץ" למרות שישנו פסק-דין ברור בשו"ע * ‏הביטול לזה: ע"י שתינוקות של בית רבן — "הבל שאין בו חטא" — יזעקו — "עוצו עצה ותופר דברו דבר ‏ולא יקום כי עמנו א-ל", הרי ממילא תקויים הבטחה זו.‏ 

אור לי"ג תשרי תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (28:42 דקות)

בימים אלו ממשיכים בדבר המבהיל שנמשך כבר שנתיים: מסירת שטחי בטחון חיוניים למצרים במסגרת ‏‏"הסכם השלום" * למרות שישנם כאלו שמודים ומתחרטים על חתימת "הסכם השלום" עם מצרים (דברים ‏שזעקתי באותם ימים) — עדיין ממשיכים לרדוף אחרי מצרים! * כך הי' בנוגע לירושלים העתיקה, שכבר ‏לפני 12 שנה זעקתי שהחוקים שם מפלים את היהודים, וצעקו כנגדי ש"לא היו דברים מעולם" — הרי היום ‏מודים שאכן כך הי'! * והסיבה שאע"פ שיודעים שטעו — ממשיכים למסור שטחים היא, כיון שישראל היא ‏‏"אומה הוגנת", וממילא "הסכמים יש לכבד", אע"פ שבכל יום המצב הבטחוני ממשיך להחמיר, והצד השני ‏מפר את ההסכם פעם אחר פעם!!!‏ 

מוצאי ש"פ בראשית תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (39:56 דקות)

יש ללמוד את הרש"י הראשון בתורה כפשוטו: "כל הארץ של הקב"ה היא, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה ‏מהם ונתנה לנו"! * מזה שרש"י לא מפרש שום "פשטל'ך" — מובן, שזהו המענה אותו צריכים לענות לגוי ‏עד היום, ומענה זה יתקבל בשכלו!! * ההוראה מרש"י זה: שלא רק יהודי ידע מטעם זה, אלא כשיהודי ‏נפגש עם גוי, אין עליו לומר לו רק מענה זה, אלא צריך להסביר לו גם מדוע התורה פתחה בבראשית!!! * ‏פסוק זה הוא יסוד התורה. גם אברהם אבינו כשלמד את התורה — לא התחיל מ"החודש הזה לכם" אלא ‏‏— מ"בראשית ברא" * ענין זה של "כח מעשיו הגיד לעמו" — אינו "גזירה" או "חוקה" — אלא "טעם" ‏פשוט והגיוני * גם עם "בן חמש למקרא" צריכים ללמוד טעם זה! * ישנו פס"ד ברור בשו"ע: "נכרים שצרו . . ‏יוצאים עליהם בכלי-זיין. . שמא תפתח הארץ לפניהם"! * פסקי התורה הם אלו שקובעים את מציאות ‏העולם — "אסתכל באורייתא וברא עלמא". אי-לכך, כאשר העולם נוהג הפוך מהתורה, הרי כשנפסק הדין ‏‏— משתנה מציאות העולם בהתאם לפסק * לכן, כל רב בישראל — צריך לפסוק שע"פ הלכה — אסור ‏למסור שטחים — ואז, גם אם הפסק לא יתפרסם — הוא ישפיע על העולם!! * מעשה שהי' בזמן ‏הראגאטשאווער, שממנו רואים שפסק התורה השפיע על העולם! * בנוגע להלכה זו של "תפתח הארץ" — ‏חייבים הרבנים לפסוק, מאחר שזהו ענין של פיקוח-נפש כפשוטו!!! * המצב הנורא שכמה מאחינו בנ"י ‏נמצאים בסכנה ועומדים בפחד — הוא בעטיים של אותם רבנים שלא פוסקים פסק ברור בנוגע לשלימות ‏הארץ!!! * אין ל"שמירת הארץ" שום קשר עם "ג' שבועות", "ציונות" ו"ביאת משיח" — שמירת הארץ הוא ‏פיקוח-נפש ממש!!! * הרבנים שמסרבים לפסוק בטענם: שהם נמצאים תחת איומים, וא"כ גם הם במצב ‏של פיקוח-נפש — צריכים לדעת: אינו דומה פיקוח-נפש מדומיין, לפיקוח נפש ודאי של עשרות יהודים!!!‏ 

מוצאי שבת פרשת חיי-שרה מבה"ח כסלו תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (20:56 דקות)

הוראה מפירש"י שיש להזהיר גם את "ליצני הדור", אותם אלה שאומרים "אל תתגרה בגוי קטן" וכדו' — ‏ומצד שני מניחים את השו"ע ואומרים שהוא לא שייך לעניננו! * כשיש מצב של סכנת פיקוח-נפש — כלל ‏לא נוגע "דינא דמלכותא דינא"! * בשביל לשכנע את היהודים בחשיבות הסכם-השלום אמרו, שארה"ב ‏התחייבה לתת לישראל נפט במשך 15 שנה, דבר שכל תינוק בן-יומו יודע, שלא היה ולא נברא! * בפועל, ‏מצב הבטחון כיום, גרוע לאין-ערוך מכפי שהי' לפני כמה שנים — קודם שנחתם "הסכם השלום"!‏ 

אור ליום ועש"ק ויצא יו"ד כסלו תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (41:18 דקות)

התאספו יחד עשרה יהודים — ובמה הם מתעסקים?! — על העברת השלטון בחברון לידי האויבים! * ‏ישנם הטוענים שכיון ש"נצח ישראל לא ישקר" — א"כ, א"א להתחרט מ"הסכם השלום" שהרי חתמו על ‏חוזה. כיצד היו יכולים לחתום חוזה על דבר שכלל אינו שייך להם, אלא לכלל עם ישראל?! * במיוחד בנוגע ‏לחברון, שיש בה שני הוכחות על שייכותה ליהודים: א) שטר הקני' הכי תקיף, הכתוב במפורש בתורה בפ' ‏חיי-שרה; ב) שטר הקני' מימות אדמו"ר האמצעי שקנה עבורו נחלה בחברון!! * והגדילו לעשות: כשכבשו ‏את השטחים שלחו בהצעה לוושינגטון שמוכנים להחזיר השטחים — יהודי שומר תורה ומצוות, ע"מ ‏שהגויים יחשבו שהוא בא בשם התורה! * הנס הי' שהגויים לא הסכימו לקחת את השטחים, שהיות והגוי ‏אינו בעל-בחירה, מובן שהקב"ה עשה זאת! * אותו רב שפסק שמותר למסור את שטחי ארץ ישראל — ‏כששאלו אותו כיצד לנהוג שם בשנת השמיטה, ענה: שבתורה כתוב מפורש, שחלה שם קדושת ארץ ‏ישראל! * תמי' גדולה על אותה ועדה שהתכנסה למען חיזוק התורה והיהדות, ויודעים הם מפורש הפסק-‏דין בנוגע לשלימות הארץ — ומ"מ, לא הזכירו לא מיני' ולא מקצתי' על שלימות הארץ?!‏ 

י"ט כסלו תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (40:44 דקות)

ישנם השואלים: הרי "דינא דמלכותא דינא" וא"כ צריך לציית לממשלת ארה"ב בנושא השטחים ולא להלכה ‏בשו"ע (סשכ"ט) — ע"ז ישנם ב' תשובות: א) "דינא דמלכותא דינא" תקף רק בענינים שלא עומדים ‏בסתירה לשו"ע; ב) לא יכול להיות ש"דינא דמלכותא דינא" יסתור שו"ע, כי זה עצמו פסק בשו"ע * במקום ‏לנצל את התוקף ל"אל יבוש מפני המלעיגים" משתמשים בו כנגד התורה ול"ונהי בעינינו כחגבים" — שזה ‏גורם: שמסרו שטחים בלי הגבלה, ועד שאפילו במקומות שכולם מודים שהם של היהודים, כמו חברון ‏ושכם, לא מתירים ליהודים להתגורר, ואין פוצה פה ומצפצף!! * המצב העכשווי הוא איום ונורא וגם המצב ‏לעתיד הוא איום ונורא — והכל בגלל אותם "מסיתים ומדיחים" אשר הם ה"א-ל זר אשר בקרבך"!‏ 

כ"ג כסלו תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (09:30 דקות)

הלימוד וההוראה מיוסף — שגם כשנמצאים בגלות צריכים שיהי' "שם שמים שגור בפיו" — עד שגם ‏אומות-העולם יראו ש"ה' אתו".‏ 

י' שבט תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (19:13 דקות)

ביאור ענינים של ד' כתות שהיו על הים — בנוגע לזמננו כיתה הא' אמרה: "ניפול למצרים" — גם כיום ‏אומרת כיתה זו "ניפול למצרים", נמסור להם שטחים! כיתה הב' התכוננו למלחמה— גם כיום ישנם כאלה, ‏אך צריך להיות "ה' ילכם לכם"! * כיתה הג' סומכת על הנס — גם כיום ישנם כאלו ה"סומכים על הנס" ולא ‏עושים מאומה! * כיתה הד' אמרה "ואנחנו נצווח" — היינו תורה ותפלה — אך השו"ע פוסק שמצוה ‏שהזמן-גרמא דוחה תורה ותפלה.‏ 

פורים תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (58:43 דקות)

תוך-כדי הנס — נצחון ישראל במלחמת ששת הימים — שלחו שלוחים והציעו למסור שטחים, וכשהגויים ‏לא הסכימו לקחת — הציעו להם הכל, כולל ירושלים! * הרמ"א והבית-יוסף (מרא דארעא דישראל) פוסקים ‏שאין שום חילוק כיצד מבקשים ואיך מבקשים את השטחים — ברגע שיש חשש "שמא תפתח הארץ ‏לפניהם" — צריך מיד לאחוז נשק ואפי' בשבת! * בכל פעם דוחים את ההזדמנות לעמוד בתוקף כנגד ‏הגויים, שמזה מגיע מצב שיורים על יהודים וליהודים אסור להתיישב בחברון ובשכם — נחלתם מעולמי עד! ‏‏* כשיישבו את הגבול בעשרות אלפי יהודים, ובתוך כמה שעות (!) אז יראו שישראל עומדת בתוקף!! * ‏בתחילה מסרו את "עלמה" ואח"כ את "אבו-רודס", שמזה בא שפינו את היהודים מ"ימית", עד שגם בחברון ‏ובשכם לא מתירים ליהודים לשבת! * החזרה בתשובה בנוגע למסירת השטחים: קודם "תשובה מיראה" — ‏שמירה קפדנית על הגבול; אח"כ "תשובה גמורה" — החזרת כל השטחים שנמסרו למצרים — לידי ‏ישראל!‏ 

פסח שני תש"מ

האזן לשיחה (25:58 דקות)

 

ל"ג בעומר בעת ה"פאראד" תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (39:40 דקות)

הלימוד ממאמר רשב"י — "כל מה שתקנו — לצורך עצמן תקנו", שגם עתה, כל מה שאומות-העולם עושים ‏למען ישראל, זהו רק לטובתם האישית — "חסד לאומים — חטאת"!!! * כשיהודים יעמדו בתוקף של ‏השו"ע כנגד אומות-העולם — הרי אז, הגויים, לא רק שלא יאיימו על עם ישראל, אלא יעשו את שליחות ‏הקב"ה — עזרה גשמית לעם ישראל! * ראו בפועל, שכאשר רדפו והתחנפו לגוי, יצא מכך רק נזק ליהודים, ‏ולדוגמא — רצח ששת היהודים ב"בית הדסה"!!‏ 

מוצאי ל"ג בעומר תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (17:58 דקות)

כשנותנים מתנה אסור למקבל להיות כפוי טובה — ובעניננו: ה' נתן את ארץ ישראל, ואסור לומר שאין ‏צורך בה, אלא צריכים לשמור על כל שעל ממנה, ובאופן של "קומה זקופה" — כפסק-דין התורה! * בכדי ‏שלא יהיו ספיקות כיצד לקיים את דין התורה, פרש ה' דינים אלו על השולחן — "שולחן ערוך" — שפוסק ‏במפורש: "נכרים שצרו על עיירות ישראל . . יוצאים עליהם בכלי-זיין"!! * אעפ"כ, ולמרות שכל המומחים ‏אומרים שמסירת שטחים מסכנת את בטחון ישראל — מוסרים להם נפט, שדות תעופה וכו'! * המסירה ‏היא לא טעות, מאחר ואלה שמוסרים השטחים — הם אלו שבעבר התנגדו לכך! * ההסבר להנהגה זו יובן ‏מרצח בחור הישיבה (יהושע סלמה הי"ד) בחברון: מחבלים רצחו נער הי"ד, כוחות הבטחון יודעים מי הם ‏הרוצחים, ואם ירצו, יתפסו אותם מיד, אך מ"מ לא עושים מאומה ע"מ ללכוד את הרוצחים!!! (לאידך, ‏בפרשת יוסל'ה השקיעו כחות הבטחון מליונים בשביל לאתרו), ההסבר היחיד לכך: שהנהגת ישראל ‏ב"רגש-הנחיתות" בו הם לוקים — פוחדים מ"מה יאמרו הגויים", ולכן לא עושים מאומה!!! * ומאותה סיבה ‏ממש, הם מוסרים שטחים ללא הגבלה וללא תנאי!!! * לפועל, אומות-העולם מזלזלים בישראל, כשרואים ‏את חוסר התוקף והעמוד-שידרה, בו פועלת ישראל!‏ 

בעת ביקור האדמו"ר מסדיגורא, ד' תמוז תש"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (30:45 דקות)

צריכים לפעול שהיהודים לא ירצו למסור שטחים! * לשמירת הארץ אין שום קשר ל"ג' שבועות" ול"לא יעלו ‏בחומה"!‏ 

ליל כ"ט אלול תש"מ

האזן לשיחה (26:49 דקות)

 

א' דר"ח אייר תשמ"א

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (05:23 דקות)

מתרחשים בעולם מאורעות מוזרים — שמנהיגי מדינות לכאורה "נורמליים" — מתנהגים בפראות! * ‏שהסיבה לכך היא: ש"לב מלכים ושרים ביד ה'" * שזוהי גם הסיבה לכך, שאע"פ שלאחר מלחמת ששת-‏הימים הציעו לערבים הכל, הם לא הסכימו לקחת! * ואעפ"כ, ממשיכים להפציר בהם עד היום שיקחו ‏שטחים!‏ 

ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (14:03 דקות)

בגלל הפחד מהגוי מוכנים למסור שטחים למרות שזה פוגע בבטחונם של היהודים * החזירו בידים את ‏שדות הנפט למרות שזהו מצרך חיוני ביותר עבור כלכלת המדינה * שלילת הטענה "אין צועקין על העבר ‏‏— כי פיקוח-נפש אינו בגדר עבר * כאשר נעמדים בתוקף מול אומות-העולם מתבטל הלחץ.‏ 

י"ט כסלו תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (28:37 דקות)

ארץ ישראל ניתנה לבני ישראל באופן ד"נחלת עולם" ואין ביכולת אף אחד לשנות זאת * שטחי ארץ ישראל ‏שייכים לכל עם ישראל ואף א' לא בעה"ב פרטי עליהם * הדרך היחידה להגיע לשלום אמיתי היא לא ע"י ‏מסירת שטחים, אלא ע"י התנהגות תקיפה כלפי הגוי * תמורת "שוחד" מוכנים יהודים לסלף את ההלכה ‏ע"ד איסור מסירת שטחים * רק בגלל שישראל התנהגה בחולשה ב"קעמפ-דייוויד" — יכל הצד שכנגד ‏לסחוט מישראל את אמצעי הבטחון החשובים ביותר * עקב חולשה זו יכולים אוה"ע לאיים על ישראל ‏במלחמה, אם לא ימסרו שטחים נוספים.‏ 

עשרה בטבת תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (08:37 דקות)

אין ביכולת אף אחד לתת חלקים מארץ ישראל לאינם-יהודים — מאחר וארץ ישראל שייכת לכל היהודים ‏בכל הדורות * כדי לפעול שלום אמיתי — בהכרח להתנהג כפי הוראות התורה, והוראות התורה היא ‏שצריכים לומר את האמת.‏ 

כ"ד טבת תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (59:04 דקות)

חס-ושלום שיהודי יאמר שיש לו "קא-סלקא-דעתך" שצריכים להחזיר לגוי "שעל" מארץ ישראל! * לא היתה ‏כזאת בישראל, שיהודי יאמר שעם ישראל יכול להשאר עוד אלפיים שנה בגלות, הי'-לא-תהי'!!! * דבריו ‏הופצו בקרב שונאי ישראל — ואין לך התגרות באומות גדולה מזו * אי-אפשר לקרב את השלום ע"י פעולות ‏המגבירות את הסכנה * הסכמי "קעמפ-דייוויד" הם "צרה שלא היתה ליעקב כמוה", ועד היום אין יכולים ‏לצאת מהסבך שנגרם כתוצאה מהסכם זה!!‏ 

כ"ב סיון תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (26:50 דקות)

ביטול סיבת הגלות — "מפני חטאינו גלינו מארצנו" — נפעל ע"י מעשים טובים * אע"פ שרואים שהקב"ה ‏הראה נסים גלויים — רוצים לחזור על הטעות ד"החזרת שטחים"! * נשיא ארה"ב עזב את עיר-בירתו ובכך ‏היתה הזדמנות לסיים את פעולת צה"ל ד"שלום הגליל" שעיכבו אותה ה"פחדנים" * לאחמ"כ, כשהצד ‏שכנגד הפר את ההסכם והיתה הזדמנות נוספת לסיים את הפעולה הנ"ל, מ"מ חזרו על הטעות ולא סיימוה ‏‏* רק כשיקשיבו לחות-דעתם של אנשי הצבא ולא של ה"פוליטיקאים" יוכלו לסיים את הפעולה בשלימותה * ‏זאת, מכיון שאנשי הצבא הולכים בכחו של הקב"ה, אי-לזאת יש לחזק את הקשר בין אנשי הצבא ליהדות * ‏דיבר ע"ד כתיבת אות בספר-תורה לזכות כאו"א מחיילי צה"ל.‏ 

ליל ג' תמוז תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (44:08 דקות)

השיטה לפעול על ה"מדינאים" לשנות את דעתם ע"י "איום" * באם ה"איום" לא יפעל, מ"מ ע"י הוספה ‏במצוות לזכותם של ה"מדינאים" יועילו רבות * מכיון שאין זמן "לחנך" את ה"מדינאים" — מבקשים מהם: ‏‏"הכבד ושב בביתך"! * בפועל, המדינאים יודו על-כך שלא הניחו להם לבצע ענינים בלתי-רצויים.‏ 

ז' תמוז תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (10:06 דקות)

בדור זה מודגשת ביותר זכותם של עם ישראל — "אוד מוצל מאש" * הקב"ה לא מוגבל, ולכן נסים יכולים ‏להעשות לאו-דוקא ע"י צדיקים * רואים במוחש כיצד נפעלו נסים גלויים ע"י חייל צה"ל שבוודאי הם "כלים" ‏מתאימים לכך * בנוסף לכך, אירעו כו"כ נסים קטנים לא פחות (נסיעת נשיא ארה"ב מחוץ לעיר-בירתו; ‏נפעל שינוי ביחס ארה"ב כלפי יהודים וערבים מן הקצה אל הקצה; נעשה "חילופי גברא" במשרד החוץ ‏דארה"ב וכו') * מכיון שהקב"ה הראה נסים רבים אלו — הרי"ז הזדמנות לסיים את כל הפעולות ("שלום ‏הגליל") שעוזרות לבטחון יהודי א"י.‏ 

י"ג תמוז תשמ"ב

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (46:34 דקות)

כאשר יש סכנה של פיקוח-נפש — אין להתמהמה בשאלה מהי דעת הרוב, אלא צריכים להסיר מיד את ‏הסכנה, ולסיים במהירות את הפעולה ד"שלום הגליל" * אלו שמעכבים את סיום הפעולה, הם אותם אנשים ‏שרצו למסור שטחים במלחמות "ששת-הימים" ו"יום-הכיפורים", שהנהגה זו הביאה אח"כ לצרות-צרורות * ‏אותם "פוליטיקאים" מנסים גם כעת לכפות דעתם על אנשי הצבא למרות שראו מה נגרם מטעויותיהם ‏בעבר, שכעת מתברר ואף מצרים (שעמה חתמו "חוזה-שלום") מודה בכך שהיא המסייעת העיקרית ‏למחבלים, (ואעפ"כ ממשיכים למסור להם שטחים אסטרטגיים)! * הקב"ה הראה נסים גלויים (ומהם: ‏עזיבת נשיא ארה"ב את עיר-בירתו; עזיבת ראש הממשלה את אה"ק) ע"מ שתהי' הזדמנות לסיים את ‏הפעולה הנ"ל, ואעפ"כ לא סיימוה * לא זו בלבד, אלא אף "איימו" על ישראל ע"י ההודעה שנשיא ארה"ב ‏הולך לדבר נגד ישראל — אף שלפועל דיבר בטובת ישראל — ובכ"ז זה לא פעל שום רעש * במקום לסיים ‏את הפעולה, ולמגר את המחבלים מאש"ף — עסוקים בנסיונות להוכיח לעולם כמה אנשי אש"ף "אינם ‏הגונים" * יש לסיים את הפעולה עד לתחילת ג' השבועות, כי אח"כ מי יודע מה ילד יום! * לטענה כי אם ‏יכבשו את העיר ביירות יגרמו לקרבנות רבים — מאחר ותדרש פלישה לעיר — אין כל שחר כי: א) ניתן ‏לסיים את הפעולה מבחוץ, ע"י תותחים וכדו'; ב) כבר נמצאים בתוך העיר, והראי': שנמצא כאן ספר תניא ‏שהודפס בביירות * מכיון שההחלטה על כל הנ"ל תלויה בידי ב'-ג' אנשים — אין לעשות אסיפות, אלא ‏לסיים את הפעולה באופן של "הלכה ואין מורין כן"! * כשם שבאמצע ניתוח א"א להפסיק, כך גם בפעולת ‏צה"ל בלבנון, ולא יתכן שיעשו "נסיונות" על שלשה וחצי מליון יהודים * אומות-העולם לא יצמצמו את ‏משלוח הנשק לישראל באם תבצע פעולה זו, מה גם שאומות-העולם מעונינים בסיום הפעולה בשלימותה!‏ 

ו' תשרי תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (04:05 דקות)

גם כאשר נמצאים בגלות, צריכים לשמור בתוקף על חלקי ארץ ישראל שניתנו מהקב"ה לעם ישראל * חלקי ‏א"י שעדיין לא ניתנו לעם ישראל, יוחזרו בביאת משיח * ע"י שינגנו "עוצו עצה ותופר" ייפעל שגם ‏ה"עקשנים" יתחילו להתנהג באופן של "דבר ה' זו הלכה"!‏ 

ערב יוהכ"פ תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (05:07 דקות)

שלושת השלמויות — שלימות התורה, שלימות הארץ ושלימות העם — שזורים זו בזו * כאשר יתנהגו ‏בתוקף ע"פ הוראות התורה הרי אז: לא יצטרכו לכלי-נשק, ואף האויבים ינוסו ולא יפגעו; וגם היחס ‏דאומות-העולם לבני ישראל יהי' באופן של כבוד.‏ 

ליל י"ג תשרי תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (30:59 דקות)

ההוראה מפרש"י (פ' ברכה), השמירה על ארץ ישראל צריכה להיות באופן של "ברזל ונחושת מנעליך" * ‏רק כאשר ה"מנעולים" וה"בריחים" הם ע"פ תורה, אז לא יוכלו האויבים להיכנס לארץ ישראל * הלימוד ‏מפרש"י דפרשתינו, שאפי' בזמן הגלות, כשעומדים בתוקף ע"פ תורה כל הארצות דובאות לישראל כסף ‏וזהב מצ"ע ובלי שיבקשו מהם * לא צריכים לחפש "רמזים" וכדו' ברש"י הנ"ל, אלא כך מובן ע"פ פשט * ‏הביאור ב"על חטא שחטאנו לפניך ביצר-הרע" — שישנם חטאים שאפי' היצר-הרע לא העלה אותם בדעתו, ‏והאדם מכריח את היצה"ר לעשותם עמו * ובעניננו: ג' פעמים נעשתה הטעות של החזרת שטחים, ועדיין ‏רוצים לחזור עליה!! * ההוראה הנלמדת מ"ברזל ונחושת מנעליך" לא שייכת רק ליהודים היושבים בערי ‏הספר, אלא לכל יהודי ויהודי בכל העולם! * כל יהודי יכול לקיים הוראה זו — שמירת בטחונה של ארץ ‏ישראל — ע"י הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות.‏ 

ליל ג' דחג הסוכות תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (06:57 דקות)

בחג-הסוכות, ע"י הקרבת הע' פרים, מודגשת ביותר תלותם של אומות-העולם בבני ישראל * אעפ"כ, ישנם ‏יהודים ש(אמנם בביתם מקיימים מצוות ומתנהגים בתוקף המתאים אך) בבואם לפני הגוי מתנהגים הם ‏היפך הענין והתוקף ד"גאון יעקב" * אומות-העולם מעונינים להתנהג באופן ד"והיו מלכים אומנייך" וכו', אך ‏יהודים אלה, במעשיהם, גורמים ההיפך מכך!‏ 

ליל ו' דחג הסוכות תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (29:58 דקות)

גבולות ארץ ישראל כבר נקבעו ע"י משה רבינו, ובאו בציווי מאת הקב"ה, ולכן מובן כמה מושלל למסור ‏חלקים מארץ ישראל! * כאשר מתנהגים בתוקף המתאים ד"ברזל ונחושת מנעליך" — הנה לא זו בלבד ‏שאומות-העולם נותנים את הסיוע הדרוש, אלא אין אף צורך לבקש זאת מהם! * ה"לחץ" שאומות-העולם ‏לוחצים בכדי להחזיר שטחים, הוא כלפי חוץ בלבד, כי אוה"ע אינם מעונינים מפני טובתם שלהם, שבנ"י ‏ימסרו שטחים * אותם אנשים שגרמו לכל הצרות והקרבנות הרבים במלחמת יום-הכיפורים — עדיין ‏יושבים על כיסאותיהם, וממשיכים לגרום צרות-צרורות לבני ישראל, והכל בגלל "רגש-הנחיתות" בפני ‏הגויים * אע"פ שחלקם יהודים דתיים, מ"מ זהו רק ב"באוהליך", אבל ב"בצאתך" מתנהג הוא כאילו אין ‏בעה"ב לבירה זו! * יה"ר ש"יערה עליהם רוח ממרום", ומ"מ, עד אז, מבקשים מהם: הכבד ושב בביתך!‏ 

י"ט כסלו תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (31:58 דקות)

אפי' שנמצאים בגלות וזקוקים לעזרת אומות-העולם, מ"מ ההתנהגות כלפיהם צריכה להיות בתוקף, שזה ‏רק מסייע לבני ישראל * ואעפ"כ, מפני הפחד ה"מדומיין" מהגויים, לא מסיימים את הפעולה ד"שלום ‏הגליל", שזה גרם לקרבנות רבים כבמלחמת יום-הכיפורים * הצרה היא שאותם אנשים ספורים שיכולים ‏לפעול בענין, יושבים ושותקים!! * ואותם אלה גם מסרו שטחים לערבים בהסכמי "קעמפ-דייוויד", וכעת ‏משתיקים כל הסיפורים אודות פיגועים וכדו', כדי שלא יראו בכשלונם! * צריכים לחזק הן החייל העומד על ‏משמרתו, והן הבחור שלומד בישיבה ששניהם מגינים על בטחון ארץ ישראל * רק כשיעמדו "בקומה ‏זקופה" יוכלו לבוא לידי שלום אמיתי, שאפי' "חרב של שלום" לא תעבור בארצכם!‏ 

עשרה בטבת תשמ"ג (מוגה)

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (29:38 דקות)

כשהקב"ה נותן מתנה — ארץ ישראל — ליהודים, הרי צריכים להחזיק מתנה זו בשתי ידיים ולא לוותר ‏עליה, וע"י שיעמדו בתוקף — ולא יתנהגו ב"פחד" וב"רגש-נחיתות" — יפול פחד על אומות-העולם! * "רגש ‏הנחיתות" והפחד בפני הגוי גדול כ"כ — עד שהקימו "ועדת-חקירה" לבדיקת מה שאירע ב"סאברא ‏ושאתילה", בה-בשעה שהגויים הם אלו שביצעו את הטבח! * פורסם בראש כל חוצות, שנשיא לבנון וחייליו ‏הם שביצעו את הטבח, ואעפ"כ, מאשימים בכך את היהודים, ומי המאשימים? — ג"כ יהודים!!! * אומות-‏העולם עומדים ומתפלאים לנוכח אבדן הכבוד העצמי של היהודים!!‏ 

תענית אסתר תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (05:03 דקות)

כל ויתור על שטח מסויים, מביא לקרבנות בבנ"י רחמנא ליצלן, וכפי שרואים במוחש * יודעים מי המחבלים ‏שביצעו את הפיגועים, אך פוחדים לעוצרם, מפני שמחוייבים ל"הסכם השלום", אך האמת היא — שגם ‏הגויים ישמחו כאשר יתפסו ויענישו את המחבלים!!‏ 

כ"ה אייר, לנשי ובנות חב"ד,תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (06:29 דקות)

אין שום חשיבות להחלטה [מסירת שטחי ארץ ישראל] שאושרה ע"י 120 אנשים (חברי-כנסת) למול 13 ‏מליון יהודים שסבורים להיפך! * כשיתנהגו ע"פ תורה — "אם בחוקותי תלכו" — אזי יהי' "ונתתי שלום ‏בארץ".‏ 

ליל ערב חג השבועות תשמ"ג

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (10:05 דקות)

כאשר הקב"ה אינו רוצה שימסרו שטחים לידי הגויים, הנה גם כשעומדים לפני הגוי כ"עני בפתח", הרי הוא ‏נותן "סטירת לחי" ואינו מעונין לקבל שטחים אלו! * "ציבור אינו מת" ולכן כל שטחי ארץ ישראל שייכים לכל ‏אחד-ואחד מבני ישראל, ואף א' לא יכול לעשות בהם כטוב בעיניו!‏ 

א' דר"ח אלול תשד"מ

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (04:56 דקות)

שלושת השלמויות — שלימות העם, שלימות התורה ושלימות הארץ — תלויים זה-בזה, שהחל משלימות ‏העם — אהבת ישראל ושלימות התורה מגיעים לשלימות הארץ — ארץ טובה ורחבה!‏ 

פורים תשמ"ה

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (06:39 דקות)

מאז נחתם הסכם "קעמפ-דיוויד" באו רק צרות לעם ישראל באופן ד"החילות לנפול לפניו" ר"ל! * הנפילה ‏ממשיכה ביתר שאת — שבמקום לסיים את המבצע ד"שלום הגליל", עיכבו בלבנון את אנשי הצבא, ‏וגורמים לעוד ועוד קרבנות ובזיונות!!‏ 

מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו

תרגום ללה"ק    האזן לשיחה (39:29 דקות)

ההנהגה בארץ הקודש היא היפך ממש מ"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" — שבכל פעם ‏שמנצחים וכובשים שטחים מחזירים אותם מיד!! * שכ"ז שהחזירו שטחים הן במלחמת ששת-הימים, והן ‏בהסכמי "קעמפ-דיוויד" — זהו רק מפני שרוצים לזכות ב"פרס נובל לשלום"! * הפלא הוא: שאנשים ‏שבמשך ארבעים שנה היתה ידועה דעתם בקשר לבטחון הארץ — שינו דעתם מן הקצה אל הקצה * ‏המנהיגים סבורים שמאז "הסכם-השלום" הערבים רק יעריצו את ישראל — אך ההיפך הוא הנכון, שפעם ‏היו "רועדים" מחייל ישראלי, אך מאז חתימת ההסכמים, השתנה המצב מן הקצה אל הקצה! * ובכדי לעורר ‏רושם גדול בחרו להפציץ בסיסים בטוניס שרחוקה מארץ ישראל (בה חיים אלפי אחינו בנ"י שמקבלים שם ‏יחס הכי נפלא) ולא את מצרים, סוריה, ירדן וכדו' ששונאות וגובלות בארץ ישראל! * ה"עצה" שלא ידעו ‏ממחדליהם — צנזור הידיעות על פגיעה ביהודים! * ה"המצאה" החדשה של ה"מוח היהודי" כיצד להרתיע ‏את המחבלים: (לא תפיסתם או משטר חזק וכדו', אלא) הגברת גל הפיגועים כנגד החיילים, עד שלערביי ‏יהודה ושומרון יימאס מהמחבלים! * הצרה היא: שממשיכים להתנהג באותה שיטה! * ועוד מעלים זאת ‏ב"הצבעה" דמוקרטית, אך הבעי', שמכריחים חברי מפלגה להצביע היפך מצפונם, שזהו מצב גרוע יותר ‏מרוסיה הסובייטית! * שאם "דיקטטורא" זו נקראת "דמוקרטיא" — לא פלא ש"פיסת נייר" נקראת שלום! * ‏ה"חלום" מכל הדיבורים הנ"ל הוא — שלכל-הפחות יוסיפו שמירה על ירושלים, חברון וכדו'!‏ 

להשיג הספר "קראתי ואין עונה"תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM